Jump to content

Garnizoana Galaţi recrutează militari profesionişti


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Gălăţenii, chemaţi în armată! 148 de locuri libere în Garnizoana Galaţi Recomandat

Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” derulează, în perioada următoare, „Programul pilot de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile vacante de soldat/gradat profesionist în activitate”, oferta profesională fiind valabilă pentru structurile marii unităţi din garnizoanele Focşani şi Galaţi. În total, sunt disponibile 266 locuri, dintre care 118 locuri în Garnizoana Focşani şi 148 în Garnizoana Galaţi, accesibile pentru candidaţii din judeţele Vrancea, Galaţi şi zonele limitrofe acestora.

După parcurgerea procesului de selecţie, recruţii vor desfăşura programul de formare profesională iniţială în cadrul structurilor marii unităţi din cele două garnizoane, unde, ulterior, vor fi încadraţi pe funcţii cu următoarele specializări:
Garnizoana Focşani: Infanterie – 37, Auto – 65, Comunicaţii şi informatică – 7, Geniu – 3, Artilerie şi rachete – 5, Informaţii pentru apărare – 1;
Garnizoana Galaţi: Tancuri – 30, Rachete şi artilerie AA – 1, Auto – 31, Comunicaţii şi informatică – 4, Infanterie – 55, Artilerie şi rachete – 17,  Informaţii pentru apărare – 2, Apărare CBRN – 2, Intendenţă – 1, Geniu – 5.

"Pentru a putea deveni soldat/gradat profesionist în activitate, într-una dintre structurile Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b) să aibă vârstă între 18 ani ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
c) să fie absolvent al învăţământului general obligatoriu de 10 clase;
d) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
e) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
f) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
i) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi după caz, de către structurile desemnate;
 j) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
k) pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
l) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie, astfel: Vrancea: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, mun. Focşani, b-dul. Bucureşti, nr. 3 – 5, telefon 0725.054.360; Galaţi: Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei”, mun. Galaţi, strada Ştefan cel Mare, nr. 32, telefon 0725.054.205", se arată într-un comunicat al Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” Galaţi.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Centrul Militar Judeţean Galaţi recrutează

Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judeţean Galaţi desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea celor 1.695 de posturi de soldat şi gradat profesionist, pentru seria suplimentară 2022.

În municipiul Galaţi sunt disponibile un număr de 151 de posturi de soldat şi gradat profesionist la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti” (3 posturi), Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă” (36 posturi) şi Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” (112 posturi).
1. Termenul final de înscriere a candidaţilor la biroul informare recrutare: 24.10.2022.
2. Selecţia candidaţilor înscrişi:
- evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală se vor desfăşura în perioada 26.09 – 11.11.2022;
- examinarea medicală se va efectua în perioada 03.10 – 15.11.2022;
- examinarea/evaluarea aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale se va efectua în perioada 10.10 – 22.11.2022.
3. Termenul final de întocmire/actualizare a dosarelor de candidat: 25.11.2022.
4. Repartizarea pe unităţi, arme/servicii/specialităţi militare a candidaţilor declaraţi „Admis” la selecţie: 07 – 08.12.2022.
5. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care nu au stagiul militar satisfăcut: 09.01.2023.
6. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care au stagiul militar satisfăcut: 16.02.2023.

Se primesc candidaţi absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (10 clase) şi care au vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire.

Lista posturilor pentru care se organizează concurs, precum şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie pentru fiecare armă/serviciu/specialitate militară pot fi consultate la sediul Biroului informare-recrutare din municipiul Galaţi, strada Cerealelor, nr. 2, telefon 0236 497 031.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.