Jump to content

Garnizoana Galaţi recrutează militari profesionişti


dcp100168

Recommended Posts

Gălăţenii, chemaţi în armată! 148 de locuri libere în Garnizoana Galaţi Recomandat

Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” derulează, în perioada următoare, „Programul pilot de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile vacante de soldat/gradat profesionist în activitate”, oferta profesională fiind valabilă pentru structurile marii unităţi din garnizoanele Focşani şi Galaţi. În total, sunt disponibile 266 locuri, dintre care 118 locuri în Garnizoana Focşani şi 148 în Garnizoana Galaţi, accesibile pentru candidaţii din judeţele Vrancea, Galaţi şi zonele limitrofe acestora.

După parcurgerea procesului de selecţie, recruţii vor desfăşura programul de formare profesională iniţială în cadrul structurilor marii unităţi din cele două garnizoane, unde, ulterior, vor fi încadraţi pe funcţii cu următoarele specializări:
Garnizoana Focşani: Infanterie – 37, Auto – 65, Comunicaţii şi informatică – 7, Geniu – 3, Artilerie şi rachete – 5, Informaţii pentru apărare – 1;
Garnizoana Galaţi: Tancuri – 30, Rachete şi artilerie AA – 1, Auto – 31, Comunicaţii şi informatică – 4, Infanterie – 55, Artilerie şi rachete – 17,  Informaţii pentru apărare – 2, Apărare CBRN – 2, Intendenţă – 1, Geniu – 5.

"Pentru a putea deveni soldat/gradat profesionist în activitate, într-una dintre structurile Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b) să aibă vârstă între 18 ani ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
c) să fie absolvent al învăţământului general obligatoriu de 10 clase;
d) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
e) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
f) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
i) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi după caz, de către structurile desemnate;
 j) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
k) pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
l) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie, astfel: Vrancea: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, mun. Focşani, b-dul. Bucureşti, nr. 3 – 5, telefon 0725.054.360; Galaţi: Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei”, mun. Galaţi, strada Ştefan cel Mare, nr. 32, telefon 0725.054.205", se arată într-un comunicat al Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” Galaţi.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Centrul Militar Judeţean Galaţi recrutează

Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judeţean Galaţi desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea celor 1.695 de posturi de soldat şi gradat profesionist, pentru seria suplimentară 2022.

În municipiul Galaţi sunt disponibile un număr de 151 de posturi de soldat şi gradat profesionist la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti” (3 posturi), Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă” (36 posturi) şi Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” (112 posturi).
1. Termenul final de înscriere a candidaţilor la biroul informare recrutare: 24.10.2022.
2. Selecţia candidaţilor înscrişi:
- evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală se vor desfăşura în perioada 26.09 – 11.11.2022;
- examinarea medicală se va efectua în perioada 03.10 – 15.11.2022;
- examinarea/evaluarea aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale se va efectua în perioada 10.10 – 22.11.2022.
3. Termenul final de întocmire/actualizare a dosarelor de candidat: 25.11.2022.
4. Repartizarea pe unităţi, arme/servicii/specialităţi militare a candidaţilor declaraţi „Admis” la selecţie: 07 – 08.12.2022.
5. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care nu au stagiul militar satisfăcut: 09.01.2023.
6. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care au stagiul militar satisfăcut: 16.02.2023.

Se primesc candidaţi absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (10 clase) şi care au vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire.

Lista posturilor pentru care se organizează concurs, precum şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie pentru fiecare armă/serviciu/specialitate militară pot fi consultate la sediul Biroului informare-recrutare din municipiul Galaţi, strada Cerealelor, nr. 2, telefon 0236 497 031.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Recrutare la Galaţi. Se caută peste 100 de soldaţi

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Galaţi activitatea de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea celor 4.159 de posturi de soldat/gradat profesionist, dintre care 125 de posturi în unităţi militare din judeţul Galaţi.
1. Perioada de înscriere a candidaţilor la Biroul informare-recrutare: 02.05 - 16.06.2023;
2. Perioada de selecţie (evaluarea capacităţii motrice, evaluarea psihologică şi interviul de evaluare finală): 22.05 - 23.06.2023;
3. Examinarea medicală: 06.06 - 30.06.2023;
4. Repartizarea pe unităţi, arme/servicii/specialităţi militare a candidaţilor declaraţi „Admis” la selecţie şi „Apt” la examinarea medicală: 17 - 18.08.2023 - seria I şi 30 - 31.08.2023 - seria II;
5. Data începerii programelor de instruire a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti fără stagiu militar efectuat este 11.09.2023, respectiv 16.10.2023 pentru candidaţii cu stagiu militar.

Cum poţi deveni soldat/gradat profesionist

Chiar dacă nu ai deloc experienţă militară anterioară, poţi fi angajat într-o funcţie de soldat/gradat profesionist (SGP), cu condiţia să îndeplineşti criteriile de recrutare şi selecţie necesare şi să urmezi un program de instruire cu durata de până la 15 săptămâni, desfăşurat într-unul din centrele de instruire.
! Principalele condiţii şi criterii de recrutare şi selecţie pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ candidaţii sunt:
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni;
- să aibă vârsta de 18 ani împliniţi la data începerii programului de instruire şi cel mult 45 de ani împliniţi la data finalizării programului de instruire;
- să fie absolvent cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior (10 clase de învăţământ liceal);
- să fie declarat „Admis” la probele de selecţie;
- să fie declarat „Apt” la examinarea medicală, care are loc în unităţile sanitare ale MApN.
Candidaţii nu susţin examene scrise, fiind repartizaţi pe baza punctajului obţinut în funcţie de rezultatele obţinute la probele de selecţie, nivelul studiilor absolvite, dar şi alte criterii stabilite prin normele în vigoare şi aduse la cunoştinţa tuturor candidaţilor.
Programele de instruire sunt gratuite, iar cazarea, masa şi echipamentul specific sunt asigurate, de asemenea, gratuit.
Lista posturilor pentru care se organizează concurs, precum şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie pentru fiecare armă/serviciu/specialitate militară pot fi consultate la sediul Biroului informare-recrutare.
Pentru înscriere, în vederea parcurgerii procesului de selecţie şi repartizare, candidaţii trebuie să se prezinte la Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Galaţi, str. Domnească, nr. 92, telefon 0236.497.031.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Noua generație de soldați voluntari a depus jurământul. Emoții, flori și o cerere în căsătorie

Sunt foarte tineri și până în urmă cu două luni nu au pus nici mâna pe armă și nici nu au bătut vreodată pas de defilare

78 de tineri recruți ai Armatei, încorporați de trei batalioane din Galați și Brăila, au depus jurământul de credință față de țară, la finele a două luni de instrucție, punctul de plecare în formarea carierei pentru ceea ce se vrea a fi noua generație de soldați pe care România ar trebui, la nevoie, să se bazeze într-o confruntare militară.

Sub ochii părinților, soțiilor, iubitelor și chiar ai copiilor de-o șchioapă, aproape 80 de tineri care au ales să lase civilia pentru haina militară au marcat vineri, 27 octombrie, debutul oficial al carierei pe care și-au ales-o într-un context geopolitic și militar extrem de delicat. În vremuri în care focare armate mocnesc pe tot globul sau sunt deja în plină desfășurare, ei au venit de bunăvoie pentru a îngroșa efectivele unităților militare de pe flancul estic și a răspunde, la nevoie, ordinelor.

Cei care au făcut să răsune curtea Batalionului 300 Infanterie Mecanizată cu "Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții" vor avea ocazia să o facă, zi de zi, unii în cadrul unității unde au depus jurământul, alții la Batalionul 284 Tancuri "Cuza Vodă", iar alții la Brăila, la Batalionul 285 Artilerie "Vlaicu Vodă". Veniți din toate colțurile țării ca urmare a repartizării la recrutare, tinerii soldați profesioniști au parcurs deja două luni de instrucție, în care au deprins noțiunile de bază, urmând ca în următoarea perioadă să fie instruiți în specificul armei alese. Provocare amplificată de emoțiile ceremoniei derulate vineri, sub ochii celor dragi și ai celor care le vor fi, de-acum înainte, comandanți și camarazi.

De pe băncile liceului, în tranșee

Nu a ajuns încă să stea, probabil, în tranșee adevărate, dar cu siguranță a exersat târâșul pe coate și trezitul la ore ale dimineții la care alți tineri nici nu visează să coboare din pat. Gurzu Gabriel Alexandru este un tânăr proaspăt soldat de numai 19 ani. Vine din Botoșani și a pășit pe poarta unității militare direct în focurile instrucției, deși nu i s-a uscat bine cerneala pe diploma de Bacalaureat. A terminat liceul anul acesta și a știut imediat ce vrea să facă. "De mic mi-am dorit să fiu soldat, mi-a plăcut haina militară. Abia am terminat liceul anul acesta, nu am mai lucrat nicăieri și m-am gândit că trebuie să fac ceva serios cu viața mea. Instrucția a fost solicitantă. Nu e pentru toată lumea. Nu m-am gândit niciodată să renunț, pentru că e ceea ce vreau. Familia mă susține și vreau să ajung ceva mai sus", ne-a declarat, îmbujorat de emoții, tânărul venit la Galați din nordul țării.

Tot cam de unde se agață harta în cui a poposit la Batalionul 300 și Luciana Moraru. Are 23 de ani, vine din Vatra Dornei și este una dintre cele câteva femei care au depus vineri jurământul în proaspătul contingent de voluntari. A lucrat ca barista într-o cafenea și acum își dorește să devină expertă în mânuirea pistolului-mitralieră. Și nici nu exclude ca, într-o zi, să împletească meseria de soldat profesionist cu cea de soție și mamă. "La început a fost mai greu în perioada de instrucție, dar m-am obișnuit. Am ales armata pentru că e o carieră de viitor, este un loc de muncă stabil, ai multe avantaje, multe beneficii. Eu cred că viața militară se potrivește pentru o fată. Îmi doresc și o familie, o să văd pe viitor cum le voi îmbina", ne-a spus, încrezătoare, tânăra infanteristă.

Două jurăminte pe viață

Și pentru ca tabloul emoțiilor să fie total, pasul de defilare, discursurile motivante și, desigur, jurământul solemn au fost completate de un moment ce i-a aparținut unui singur tânăr soldat, dar pentru care s-a bucurat toată lumea. Soldatul Mărunțelu, venit de la Giurgiu să îmbrace haina militară și să înceapă o carieră sub arme, a profitat de context și și-a cerut iubita, pe Alice, în căsătorie. Totul la adăpostul unui imens buchet de trandafiri roșii, spre surprinderea totală a tinerei, "extrasă" din mulțime la finalul ceremoniei și "cerută" ca la carte, cu inelul bine păstrat în buzunarul uniformei de infanterist.

"Am avut foarte multe emoții, dar e o zi specială și am zis să le fac pe toate odată. M-am gândit să fac cererea în căsătorie de la început, dacă tot încep cariera asta. Azi mi-am asumat două jurăminte, unul față de țară și unul față de iubita mea. Acum sunt și mai fericit. Să vedem în continuare ce vom face", ne-a mărturisit Cristian Mărunțelu. Are 23 de ani și recunoaște că a devenit militar datorită prietenilor. Până să aleagă Armata, a lucrat într-o benzinărie, dar susține că nu îl reprezenta ceea ce făcea acolo, așa că s-a decis să înceapă un nou drum. În slujba statului și alături de iubita lui, care visează să devină asistentă medicală și cu care este împreună de patru ani.

Ce sunt soldații profesioniști 

Soldaţii şi gradaţii profesionişti (SGP) constituie cel mai numeros corp de personal militar din armată, fiind destinat îndeplinirii funcţiilor de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari. SGP constituie principala sursă de formare a subofiţerilor în activitate, prin absolvirea cursurilor învăţământului postliceal militar cu durata de un an sau a cursului de formare. De asemenea, pot fi selecţionaţi pentru învățământul superior militar sau la cursul de formare a ofiţerilor în activitate. Pentru asigurarea efectivelor de soldați profesioniști, Ministerul Apărării Naționale a scos la concurs 4.159 de posturi în 34 de județe și în municipiul București.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

"Infanteria" și "Tancurile" caută din nou soldați

Nu s-au stins bine ecourile ceremoniei de depunere a jurământului de către noua promoție de 78 de soldați gradați, antamați de trei unități militare din zona Galațiului, că s-a dat startul unei noi sesiuni de recrutare, prin care bărbații și femeile care vor să se angajeze în Armată își pot încerca șansele. Batalioanele de Infanterie și Tancuri din Galați sunt cele două unități care pun la bătaie posturi de soldați profesioniști, data-limită de înscriere fiind 24 noiembrie.

La doar o săptămână de la înregimentarea oficială a celor 78 de cadeți care au trecut etapele de selecție pentru a face parte din corpul soldaților profesioniști la Infanterie, Tancuri și Artilerie, s-a dat startul unei noi campanii de recrutare.

Pe 1 noiembrie, Batalionul 300 "Sfântul Andrei" și Batalionul 284 "Cuza Vodă" au început din nou să strângă cereri din partea gălățenilor, și nu numai, care doresc să urmeze o carieră militară. Oferta le este adresată deopotrivă femeilor și bărbaților care au cel puțin 18 ani și cel mult 45, împliniți la finalizarea procesului de selecție, sunt cetățeni români și au absolvit cel puțin zece clase. Candidații nu trebuie să aibă antecedente penale, să nu facă parte din vreun partid politic sau organizație interzisă de lege și să fie declarați "apți" din punct de vedere medical și psihologic. De asemenea, nu trebuie să aibă calitatea de asociat unic sau să participe direct la conducerea vreunei societăți comerciale, iar dacă se află în această situație trebuie să se angajeze în scris că până la finalizarea programului de instruire vor renunța la această calitate.

Listele complete cu funcții sunt disponibile la fiecare unitate, persoanele interesate putând cere detalii la Batalionul 300 Infanterie Mecanizată "Sfântul Andrei", strada Ștefan cel Mare nr. 32, telefon 0725.054.205 și la Batalionul 284 Tancuri "Cuza Vodă", str. Crizantemelor nr. 2, telefon 0745.769.832. Mai mult, chiar înainte de finalizarea programului de înscriere, angajatorii vor organiza două sesiuni de acomodare a doritorilor cu probele ce vor urma să fie susținute la recrutare.

"Batalionul 300 Infanterie Mecanizată «Sfântul Andrei» pune la dispoziție, în zilele de 11, respectiv, 18 noiembrie, în intervalul orar 10,00 - 12,00, personal calificat, precum și traseul aplicativ militar omologat pentru antrenament, în scopul înțelegerii și familiarizării cu detaliile tehnice ale acestuia", au anunțat reprezentanții Batalionului 300 Infanterie Mecanizată.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

UNITĂȚILE MILITARE DIN GALAȚI ANGAJEAZĂ SOLDAȚI ȘI GRADAȚI PROFESIONIȘTI

Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” Galaţi şi Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă” Galaţi anunţă că derulează, în perioada 12 februarie – 1 martie 2024, programul de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile vacante de soldat/gradat profesionist în activitate.

Trebuie spus că Armata Română trece printr-o perioadă nu tocmai fastă în ceea ce privește acoperirea cu personal, circa 30% din posturile bugetate fiind neocupate. Situația s-a agravat mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina, când foarte mulți militari au preferat să renunțe la cariera militară pentru a trece la ocupații civile potențial mai puțin riscante.

În general, un soldat profesionist câștigă, însumat (cu sporurile și bonificațiile aferente: normă de hrană, normă de uniformă, spor de dispozitiv, spor de risc, spor de noapte samd), în jurul salariului mediu net pe economie, însă pe măsură ce le crește vechimea și/sau obțin un grad veniturile cresc.

De regulă, programul de lucru este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, însă în funcție de situație acesta poate fi flexibil, dat fiind că militarii profesioniști participă și la exerciții complexe, uneori și pe timp de noapte sau în condiții mai complicate.

După parcurgerea procesului de selecţie, recruţii vor desfăşura programul de formare profesională iniţială în cadrul structurilor din municipiul Galaţi, unde, ulterior, vor fi încadraţi pe funcţiile pentru care au optat.

Pentru a putea deveni soldat/gradat profesionist în activitate într-una dintre structurile militare menţionate mai sus, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b) să aibă vârstă între 18 ani ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
c) să fie absolvent al învăţământului general obligatoriu de 10 clase;
d) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
e) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
f) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
i) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi după caz, de către structurile desemnate;
j) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
k) candidaţii ce îşi exprimă opţiunea pentru posturile vacante în arma auto vor face dovada deţinerii permisului auto în categoria B şi C;
l) pentru candidate – să declare în scris că îţi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
m) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

„Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” pune la dispoziţie, în perioada 16 – 18 februarie, intervalul orar 10.00 – 12.00, personal calificat precum şi traseul aplicativ militar omologat pentru antrenament în scopul înţelegerii şi familiarizării cu detaliile tehnice ale acestuia. Pentru informaţii cu privire la lista funcţiilor vacante precum şi graficul de desfăşurare a activităţilor de recrutare, selecţie şi repartizare a candidaţilor, vă stăm la dispoziţie, astfel: Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”, mun. Galaţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 32, tel. 0725-054.205; Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă”, mun. Galaţi, str. Crizantemelor, nr. 2, tel. 0745-769.832″, transmite sursa citată.

impartial.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Unitățile militare din Galați fac angajări

Poligonul Smârdan și Batalionul de Tancuri sunt cele două unități care așteaptă, în aceste zile, candidați care să fie încadrați ca soldați sau gradați profesioniști. Doritorii se pot înscrie pentru a fi incluși în procesul de recrutare, urmând ca în următoarele săptămâni să parcurgă probele de selecție.

Cei care doresc să ajungă să strunească sutele de cai putere ale tancurilor TR 85 M1 Bizon pot opta pentru Batalionul 284 ”Cuza Vodă". Siguranță, stabilitate și respect le sunt garantate celor care doresc să se înscrie până pe 1 martie și să susțină probele care le pot da șansa să devină tanchiști. Cei care au ajuns deja în prima săptămână a sesiunii de recrutare să își depună dosarele au intrat deja în etapa de selecție, proces care se va încheia pe data de 15 martie. Candidații declarați admiși la selecție și repartizați pe post se vor prezenta la structurile care organizează formarea profesională inițială pe 7 mai 2024. Cei care au deja stagiul militar satisfăcut vor sări peste această etapă și se vor prezenta la data de 4 iunie. Depunerea cererilor de înscriere, precum și parcurgerea celorlalți pași necesari sunt posibile la sediul unității din strada Crizantemelor nr. 2 din Galați.

Angajări și la Poligon

Pentru gălățenii cărora nu le surâde o carieră la tancuri, dar vor totuși să muncească în Armată există și varianta angajării în structurile Centrului Secundar de Instruire pentru Luptă ”Smârdan”, care are nevoie de un număr cât mai mare de soldați și gradați profesioniști. Un salariu motivant, echipament gratuit, reduceri de impozit, asistență medicală și transport gratuit, precum și alte beneficii sunt atuurile cu care reprezentanții Poligonului încearcă să îi motiveze pe viitorii recruți. Cei tentați de o astfel de perspectivă își pot depune dosarul la sediul Centrului situat în comuna Smârdan, sat Cișmele, strada Apărătorii Patriei. Relații suplimentare se pot obține la tel: 0236/869.552, de luni până vineri, în intervalul orar 9,00-15,00.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.