Jump to content

Admiterea 2023 la Universitatea "Dunărea de Jos"


dcp100168

Recommended Posts

Amplă promovare a Universităţii „Dunărea de Jos” prin târguri educaţionale

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați începe, în luna martie, o amplă campanie de promovare a ofertei educaționale pentru admiterea din acest an.

În parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene, UDJG va organiza trei Târguri educaționale „Student#UDJG”, cu prezență fizică, destinate elevilor de la colegiile și liceele din județele Vrancea, Buzău și Ialomița.

Cu această ocazie, liceenii vor putea face cunoștință cu profesorii și studenții universității, vor vedea experimente inedite, vor afla care sunt programele de studiu și specializările scoase la concurs la admiterea din acest an, dotările din „Campusul Al. I. Cuza”, oportunitățile în carieră și posibilitățile de angajare pe care le oferă parcurgerea unui program educațional în cadrul UDJG.

În plus, cei interesați pot găsi informații despre oferta educațională a universității la nivel de masterat și doctorat, programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională, alte cursuri de perfecționare pe care UDJG le organizează.

Întâlnirile cu viitorii studenți se vor desfășura după următorul grafic: Focșani - 2 martie, Buzău - 7 martie și Slobozia - 14 martie.

Târgurile educaționale „Student#UDJG” se înscriu în proiectul „Parteneriat pentru performanță educațională”, derulat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, alături de Inspectoratele Școlare Județene și de instituțiile din învățământul preuniversitar. Coordonatorul acestui proiect este prorectorul cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social, prof. dr. ing. Silvius Stanciu.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Facultățile Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galați – lista completă a specializărilor

Facultatea de Matematica si Informatica

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
Ingineria produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare
Tehnologie și control în alimentație publică
Pescuit și industrializarea peștelui
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie și management în agricultură şi dezvoltare rurală
Biotehnologii
Biotehnologii pentru industria alimentară
Ştiinţa mediului
Ecologie și protecția mediului
Zootehnie
Piscicultură și acvacultură

Facultatea de Economie si Administrarea afacerilor
Economie și afaceri internaționale
Afaceri internaționale
Contabilitate
Contabilitate și informatică de gestiune
Economie
Economie agroalimentară
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în alimentația publică
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Cibernetică, statistică și informatică economică
Informatică economică
Finanțe
Finanțe și bănci
Management
Marketing

Facultatea de Litere
Limbă şi literatură
Limba şi literatura străină (engleză, franceză) – Limbă şi literatură română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura străină (engleză, franceză)
Limba şi literatura străină (engleză, franceză) – Limba şi literatura străină (franceză, engleză)
Ştiinţe ale comunicării
Jurnalism

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
Ingineria Materialelor
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Știinţa materialelor
Inginerie Mediului
Ingineria și protecția mediului în industrie
Inginerie Industrială
Ingineria securităţii în industrie

Facultatea de Medicină şi Farmacie
Sănătate
Medicină
Farmacie
Medicină  dentară
Asistență medicală generală
Moaşe
Tehnică dentară
Asistență Medicală Generală (Enna-Italia) 
Medicină (Enna-Italia)

Facultatea de Ştiinţe si Mediu
Matematică informatică
Fizică medicală
Chimie farmaceutică
Știinţa mediului

Facultatea de Arhitectură Navală
Arhitectură navală
Sisteme şi echipamente navale

Facultatea de Inginerie
Inginerie mecanică
Sisteme şi echipamente termice
Inginerie industrială
Sisteme de producție digitale
Tehnologia construcţiilor de maşini
Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială
Ingineria materialelor
Știința materialelor
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Științe inginerești aplicate
Inginerie Medicală

Facultatea de Automatica,Calculatoare,Energie electrica si Electronica
Ingineria sistemelor
Automatică și informatică aplicată
Calculatoare și tehnologia Informației
Calculatoare
Inginerie electrică
Electromecanică
Electronică de putere și acționări electrice
Inginerie electrică și calculatoare
Inginerie electonică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Electronică aplicată

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
Istorie
Relații Internaționale și Studii Europene
Filosofie
Sociologie
Resurse umane
Teologie
Teologie didactică
Teologie – asistență socială
Artă sacră

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Educație fizică și sport
Educație fizică și sportivă
Kinetoterapie
Kinetoterapie și motricitate specială
Științe ale educației
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Facultatea de Arte
Teatru și artele spectacolului
Artele spectacolului (actorie)
Muzică
Interpretare muzicală – canto
Arte vizuale
Arte plastice (pictură)

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
Educație fizică și sportivă
Electromecanică
Ingineria produselor alimentare
Limbi moderne aplicate
Piscicultură și acvacultură
Afaceri internaționale
Relații internaționale și studii europene
Ingineria procesării materialelor
Sisteme și echipamente termice

exploremag.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Admiterea 2023 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați oferă 1.520 de locuri bugetate la licență pentru Admiterea 2023.

Cele mai multe locuri bugetate merg către Facultatea de Medicină și Farmacie (270). Urmează, în ordine descrescătoare: Facultatea de Economia și Administrarea Afacerilor (219), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (195), Facultatea de Inginerie (145), Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila (103), Educație Fizică și Sport (114) și Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie (100). Facultatea Transfrontalieră dispune, la admiterea din vară, de 312 de locuri la buget cu bursă, dedicate românilor de pretutindeni. Facultatea de Arhitectură Navală, unică în țară, are pregătite, anul acesta, 55 de locuri la buget, iar Știința și Ingineria Alimentelor va avea la admiterea din vară, 55 de locuri bugetate. Mai puțin de 100 de locuri bugetate sunt la Litere (85), Științe și Mediu (55), Drept și Științe Administrative (94) și Arte (30).

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați oferă și 1.764 de locuri cu taxă în anul 2023.

Și pentru admiterea de anul acesta au fost prevăzute locuri speciale destinate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, celor din mediul rural, dar și celor care au absolvit o facultate la UDJG și doresc să o urmeze pe a doua.

Anul acesta, Facultatea de Inginerie propune absolvenților de liceu o specializare nouă: Sisteme de producție digitale, care are alocate 20 de locuri la buget, iar Facultatea Transfrontalieră scoate la concurs 50 de locuri pentru specializarea Kinetoterapie și motricitate specială (Chișinău). La Facultatea de Medicină și Farmacie s-au pus la bătaie 45 de locuri pentru studenții străini la specializarea Medicină în limba engleză.

Calendarul admiterii

Prima etapă a Admiterii este de înscriere a candidaților, online sau fizic, în intervalul 6-22 iulie 2022. Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susțin probe de aptitudini, calendarul din Etapa I este următorul: 10-21 iulie înscrieri online și la centrele special amenajate, 22-24 iulie probe eliminatorii și de concurs. Candidații declarați ADMIȘI trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 28 iulie 2023. După această dată, începe Etapa a II-a a Admiterii din vară.

Facultatea de Medicină și Farmacie are un calendar de admitere propriu: 10-22 iulie - înscrieri online și la centrele special amenajate, 25-26 iulie - probe de concurs, 26-27 iulie - afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea eventualelor contestații, 27-31 iulie - depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 12.00).

Și Facultatea Transfrontalieră are un calendar propriu de admitere: 24-28 iulie - înscrieri la centrele special amenajate, 27-28 iulie - probe eliminatorii și de concurs la programele de studii care presupun acest lucru, 29 iulie afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor, 30-31 iulie depunerea diplomelor de bacalaureat în original.

La aproape toate facultățile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 și 100%, în funcție de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină și Farmacie, în zilele de 25 și 26 iulie.

Pot fi admiși în învățământul superior la studii universitare de licență, fără concurs de admitere, olimpicii cu performanțe recunoscute la concursurile internaționale și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional.

Atât în perioada înscrierii, cât și pe durata probelor de concurs, candidații se pot caza în Căminul studențesc A din Complexul „Al. I. Cuza” - strada Domnească, nr. 115.

monitoruldegalati.ro

univ 2023.jpg

Link to comment
Share on other sites

Specializări noi la Universitatea Galați: Sisteme de producție digitale și Medicină în limba engleză

O nouă specializare a fost înființată începând de anul acesta la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați. Este vorba de sisteme de producție digitală, în cadrul căreia instituția va pregăti specialiști în întreținerea echipamentelor de producție ultra performante. Pentru a putea utiliza și întreține echipamente de producție ultra performante, conducerea Universității „Dunărea de Jos” a decis că este nevoie de această nouă specializare: sisteme de producție digitală. „Absolvenții vor fi capabili să comande și să întrețină aceste echipamente, să le îmbunătățească performanțele și fiabilitatea. De asemenea, să asigure îmbunătățirea performanțelor hardware si software”, susține dr. Alexandru Nechifor, prorector al universității gălățene.

Potrivit sursei citate, în contextul actual al procesului generalizat de digitalizare, care privește inclusiv domeniul ingineriei fabricației - unde se regăsește în cadrul conceptului de <a patra revoluție industrială>- era necesară o actualizare a conținutului curriculei aferente formării inginerilor pentru acest domeniu, cât și o <rebranduire>, prin înființarea specializării Sisteme de producție digitale. „Acest lucru a fost făcut posibil prin crearea unor condiții propice de infrastructură/dotări-în primul rând, sisteme de fabricație și control cu comandă numerică - grație eforturilor conducerii UDJG și ale specialiștilor de la Facultatea de Inginerie. În prezent, ne punem mari speranțe în succesul noii specializări, care va putea fi continuată și cu o specializare de master adecvată-Proiectare și fabricație digitalizată. Specializarea este deosebit de căutată pe piață muncii locală și națională”, explică prorectorul Alexandru Nechifor. 

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Începe admiterea la master la Universitatea „Dunărea de Jos”

La Universitatea „Dunărea de Jos” începe, de luni, 11 septembrie 2023, admiterea la programele de masterat. Potrivit datelor publicate de instituție pe site-ul propriu, în perioada 11 - 16 septembrie 2023 au loc înscrieri online și la centrele special amenajate. Pe 17 și 18 septembrie se desfășoară probele de concurs, urmând ca pe 19 și 20 septembrie să se afișeze rezultatele și să se resolve contestațiile. Pe 21 și în prima parte a zilei de 22 septembrie (până la ora 12,00), se vor depune diplomele de licență în original, iar afișarea listelor finale se va face tot pe 22 septembrie. Din 26 septembrie, stundeții se vor putea înscrie în anul I și vor putea semna contractile de studii.

Pentru Facultatea Transfrontalieră, înscrierile au loc la centrele special amenajate, între 11 și 15 septembrie, cu mențiunea că, acolo unde se vor desfășura probe de concurs, înscrierile se fac între 11 și 13 septembrie, pentru ca pe 14 și 15 să aibă loc probele. Zilele de 16 și 17 septembrie sunt alocate pentru afișarea rezultatelor și rezolvarea posibilelor contestații, pe 17 și 18 septembrie (până la ora 12,00) se depun diplomele de licență în original, pe 19 septembrie se afișează rezultatele finale, iar din 20 încep înscrierile în anul 1 și semnarea contractelor de studii. În total, sunt disponibile, potrivit https://www.admitere.ugal.ro/, 126 de locuri la buget, dintre care unul pentru romi, 10 pentru românii de pretutindeni (cu bursă) și 45 fără bursă. Mai sunt disponibile 838 de locuri cu taxă, precum și 34 de locuri pentru studii CPV (pe cont propriu valutar).

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.