Jump to content

Fonduri europene atrase de Galaţi


Recommended Posts

Proiecte finanţate de Uniunea Europeană în România

Sumele cu care contribuie România la bugetul UE sunt direcţionate către finanţarea de programe şi proiecte în toate ţările UE (construcţii de drumuri, granturi pentru cercetători, protecţia mediului etc.). Pot obţine finanţare europeană categorii precum cercetători, agricultori şi întreprinderile rurale, întreprinderile mici şi mijlocii, tineri, organisme de drept public, organizaţii neguvernamentale/non-profit etc, scrie https://european-union.europa.eu/.

Judeţele fruntaşe la fonduri europene au fost, în perioada 2014-2020, Ilfov (cele mai multe), Iaşi, Constanţa, Cluj, Dolj, Bacău. Judeţele care au atras cele mai puţine fonduri, în aceeaşi perioadă, au fost Teleorman (cele mai puţine), Covasna, Ialomiţa, Călăraşi, Neamţ. Se observă, de asemenea, că cele mai multe fonduri în judeţe sunt atrase prin Programul Operaţional Regional (POR) şi Programul Operaţional Capital Uman (POCU), conform hărţii de pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene, https://mfe.gov.ro/

Tipuri de finanţare europeană

UE oferă finanţare sub mai multe forme: granturi, finanţate parţial de UE şi parţial din alte surse şi, de obicei, sunt acordate în urma unor anunţuri publice cunoscute sub denumirea de cereri de propuneri; subvenţii gestionate de autorităţile naţionale şi regionale; împrumuturi, garanţii şi participare la capital, ca forme de sprijin financiar pentru acţiuni legate de politicile şi programele UE; premii acordate câştigătorilor concursurilor organizate în cadrul programului Orizont 2020.

Finanţarea directă este reprezentată, de obicei, de granturi pentru proiecte specifice legate de politicile europene şi este gestionată de UE.

Gestiunea partajată este cel mai utilizat tip de finanţare, fiind un sistem gestionat în parteneriat cu autorităţile naţionale şi regionale, reprezentând aproximativ 80% din bugetul UE. În acest scop, sunt utilizate 5 fonduri principale, sub egida fondurilor structurale de investiţii europene: Fondul european de dezvoltare regională: dezvoltare regională şi urbană; Fondul social european: incluziune socială şi bună guvernanţă; Fondul de coeziune: convergenţa economică a regiunilor mai puţin dezvoltate; Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală; Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.

Finanţarea indirectă, cunoscută şi sub denumirea de subvenţii, este gestionată de autorităţile naţionale şi regionale, nu de UE, mai scrie https://european-union.europa.eu/.

Harta finanţărilor din fonduri europene până la data de 30 septembrie 2021 (perioada 2014-2020) în România:
Conform hărţii finanţării din fonduri europene până la 30 septembrie 2021, pentru perioada bugetară 2014-2020, publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (https://mfe.gov.ro/), clasamentul judeţelor este următorul:
Ilfov: 111 contracte - 11.099.598.224 lei (dintre care 51 pe programul POR şi 40 pe programul POC)
Iaşi: 358 contracte - 7.915.987.182 lei (dintre care 202 pe programul POR, 48 pe programul POC)
Constanţa: 338 contracte - 7.605.342.750 lei (dintre care 265 pe programul POR şi 26 pe programul POIM)
Cluj: 532 contracte - 6.642.562.551 lei (dintre care 335 pe programul POR, 78 pe programul POC)
Dolj: 442 contracte - 5.538.590.373 lei (dintre care 266 pe programul POR şi 78 pe programul POCU)
Bacău: 229 contracte - 5.392.651.433 lei (dintre care 158 pe programul POR şi 27 pe programul POCU)
Tulcea: 482 contracte - 4.798.122.241 lei (dintre care 414 pe programul POR şi 25 pe programul POCU)
Timiş: 438 contracte - 4.714.123.924 (dintre care 307 pe programul POR şi 53 pe programul POCU)
Dâmboviţa: 210 contracte - 4.282.610.487 lei (dintre care 158 pe programul POR şi 20 pe programul POCU)
Galaţi: 221 contracte - 3.938.214.641 lei (dintre care 151 pe programul POR şi 20 pe POCU)
Bihor: 317 contracte - 3.711.270.686 lei (dintre care 216 pe programul POR şi 35 pe POC)
Prahova: 287 contracte - 3.638.267.406 lei (dintre care 196 pe programul POR şi 36 pe programul POC)
Bistriţa-Năsăud: 163 contracte - 3.247.616.357 lei (dintre care 115 pe programul POR şi 16 pe programul POC)
Argeş: 235 contracte - 3.064.615.868 lei (dintre care 178 pe programul POR şi 18 pe programul POIM)
Suceava: 253 contracte - 3.007.810.449 (dintre care 185 pe programul POR şi 17 pe POCU)
Buzău: 191 contracte - 2.935.762.152 lei (dintre care 151 pe programul POR şi 17 pe programul POCU)
Hunedoara: 323 contracte - 2.685.151.689 (dintre care 250 pe programul POR şi 34 pe programul POCU)
Alba: 270 contracte - 2.666.185.952 (dintre care 159 pe programul POR şi 68 pe programul POCU)
Gorj: 157 contracte - 2.604.680.787 lei (dintre care 111 pe programul POR şi 17 pe programul POCU)
Satu Mare: 143 de contracte - 2.604.284.732 lei (dintre care 112 proiecte sunt pe programul operaţional POR şi 8 pe POCU)
Olt: 222 contracte - 2.550.182.844 lei (dintre care 170 pe programul POR şi 10 pe programul POCU)
Braşov: 286 contracte - 2.517.719.787 (dintre care 211 pe programul POR şi 28 pe programul POCU)
Sibiu: 229 contracte - 2.512.217.151 (dintre care 156 pe programul POR şi 25 pe programul POCU)
Vrancea: 170 contracte - 2.452.651.378 (dintre care 127 prin programul POR şi 15 prin programul POCU)
Brăila: 97 contracte - 2.439.815.613 lei (dintre care 55 pe programul POR şi 25 pe programul POCU)
Mureş: 286 contracte - 2.394.530.164 lei (dintre care 206 pe programul POR şi 29 pe programul POCU)
Maramureş: 247 contracte - 2.367.346.766 (dintre care 156 pe programul POR şi 54 pe POCU)
Vâlcea: 250 contracte - 1.979.409.627 lei (dintre care 198 pe programul POR şi 13 pe programul POIM)
Caraş-Severin: 151 contracte - 1.900.965.392 lei (dintre care 119 pe programul POR şi 11 pe programul POCU)
Arad: 203 contracte - 1.853.315.394 (dintre care 154 pe programul POR şi 13 pe programul POCU)
Vaslui: 126 contracte - 1.773.404.381 lei (dintre care 59 pe programul POR şi 20 pe programul POCU)
Mehedinţi: 108 contracte - 1.584.728.830 lei (dintre care 76 pe programul POR şi 11 pe programul POCU)
Botoşani: 116 contracte - 1.536.082.561 (dintre care 68 pe programul POR şi 22 pe POCU)
Harghita: 219 contracte - 1.449.859.314 lei (dintre care 175 pe programul POR şi 11 pe programul POIM)
Sălaj: 117 contracte - 1.438.238.582 lei (dintre care 87 pe programul POR şi 8 pe POCU)
Giurgiu: 123 contracte - 1.182.743.804 lei (dintre care 75 pe programul POR şi 20 pe programul POCU)
Neamţ: 187 contracte - 1.140.940.550 lei (dintre care 118 pe programul POR şi 37 pe programul POCU)
Călăraşi: 113 contracte - 887.883.717 lei (dintre care 66 pe programul POR şi 27 pe programul POCU)
Ialomiţa: 87 contracte - 813.856.295 lei (dintre care 53 pe programul POR şi 16 pe programul POCU)
Covasna: 96 de contracte - 802.083.782 (dintre care 72 pe programul POR şi 10 pe programul POIM)
Teleorman: 78 contracte - 685.508.779 lei (dintre care 49 pe programul POR şi 17 pe programul POCU)

Circuitul fondurilor europene

Obţinerea unei finanţări europene urmează un întreg circuit care începe cu negocierea şi aprobarea Cadrului Financiar Multianual la nivelul instituţiilor europene. Se aşteaptă, apoi, aprobarea Regulamentelor europene care guvernează utilizarea fondurilor UE în respectiva perioadă de programare, precum şi adoptarea unui acord de parteneriat între UE şi fiecare stat membru. Acordul de Parteneriat este documentul prin care se stabileşte strategia de utilizare optimă a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) în întreaga ţară. Urmează aprobarea programelor operaţionale prin care România atrage banii europeni, precum şi acreditarea autorităţilor de management, scrie site-ul Ministerului Fondurilor Europene, https://mfe.gov.ro/.

Înainte de lansarea apelurilor de proiecte, autorităţile de management lansează în consultare publică ghidurile. După consultarea publică, Autoritatea de Management publică ghidul şi anunţă perioada în care va fi deschis apelul de proiecte. În acest interval de timp, solicitanţii pot depune proiectele în sistemul informatic. Cei care doresc să ia bani europeni depun proiectele în sistemul informatic MySMIS2014, conform cerinţelor din ghidul solicitantului.

Urmează etapa de evaluare a proiectelor depuse. Proiectele depuse sunt evaluate de autorităţile de management şi de organismele intermediare aflate în subordinea acestora. Evaluatorii pot solicita clarificări celor care au depus proiecte. Comunicarea dintre evaluatori şi solicitanţi se desfăşoară prin intermediul sistemului informatic MySMIS, în termenele stabilite prin ghidul solicitantului. Cei care au depus proiectele selectate pentru a primi bani europeni semnează contractele de finanţare cu Autoritatea de Management, dacă acestea au fost aprobate.

Beneficiarii implementează proiectele în etapele şi termenele stabilite stabilite în contractele de finanţare. Beneficiarii decontează cheltuielile realizate pe măsură ce sunt implementate proiectele. Cheltuielile sunt decontate prin depunerea de cereri de plată sau cereri de rambursare. În baza sumelor decontate beneficiarilor, Autoritatea de Management realizează declaraţii de cheltuieli pe care le transmite Autorităţii de Certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Aceasta este o etapă din rambursarea banilor cheltuiţi în proiectelor europene. Declaraţiile de cheltuieli transmise de fiecare autoritate de management sunt verificate de către Autoritatea de Certificare din cadrul MFP, iar apoi sunt transmise Comisiei Europene. După ce analizează aplicaţiile de plată, Comisia rambursează sumele cheltuite în cadrul proiectelor din fondurile europene alocate României, mai scrie sursa citată. AGERPRES/ (Documentare - Ionela Gavril, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)

agerpres.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Guvernul a avizat fondurile europene pentru Regiunea Sud-Est

Guvernul a avizat încă șase Programe Operaționale, din cele 16 prin care România poate atrage investiții de aproximativ 31 de miliarde euro din fondurile europene alocate pentru perioada de programare 2021-2027. În total, valoarea celor 11 Programe avizate până acum se ridică la aproximativ 21 miliarde de euro. Documentele care vor fi transmise oficial Comisiei Europene sunt: PO Transport (POT) cu o alocare de 4,75 miliarde euro, PO Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) cu alocare de 3,36 miliarde euro, PO Educație și Ocupare (POEO) în valoare totală de 3,48 miliarde euro.

Tot luni, 30 mai, au fost aprobate și trei noi Programe Operaționale Regionale (POR) aferente regiunilor Centru, Nord-Est și Sud-Est. Astfel, POR Sud-Est are alocate fonduri în valoare de 1,23 miliarde euro, iar investițiile finanțate vor sprijini competitivitatea, digitalizarea, mediul, reducerea emisiilor de carbon, dar și educația. Intervențiile finanțate vor fi implementate în județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea.

În prezent, în etapa finală de pregătire se mai află cinci programe: PO Dezvoltare Durabilă (PODD) cu aproximativ patru miliarde euro, PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) cu o alocare de 1,6 miliarde euro, PO Sănătate (POS) unde sunt prevăzuți aproximativ 2,2 miliarde euro, PO Tranziție Justă (POTJ) cu investiții disponibile în valoare de circa două miliarde euro, inclusiv pentru județul Galați și Programul Operațional Regional București-Ilfov, cu 500 de milioane euro.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.