Jump to content

Admiterea 2009 la Universitatea "Dunărea de Jos"


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Anul acesta Admiterea la Universitatea „Dunărea de Jos” - unii cu dosarele, alţii cu testele

* Facultăţile de Medicină şi Drept dau teste grilă, alte trei facultăţi au teste de aptitudini, iar la celelalte admiterea se face doar pe bază de dosar *

Admiterea de anul acesta la Universitatea „Dunărea de Jos” se va desfăşura tot pe bază de dosar la majoritatea facultăţilor. Ceea ce înseamnă că, pentru elevii claselor a XII-a, nota la bacalaureat este foarte importantă. În schimb, există o serie de modificări ale regulamentului de admitere la o serie de facultăţi care organizează concurs propriu-zis.

Pentru cei mai mulţi candidaţi la studenţie, emoţiile vor fi legate doar de afişarea listelor finale, întrucât admiterea nu va presupune decât o ierarhizare în funcţie de mediile de la bacalaureat şi din timpul liceului (la anumite discipline). Se organizează concurs de dosare numai la Facultatea de Mecanică, Facultatea de Nave, Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică, Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, Facultatea de Inginerie Brăila, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie şi Facultatea de Ştiinte Economice.

Fiecare facultate îşi stabileşte singură modalitatea de calcul a mediei de admitere, însă, în general, bacalaureatul contează în proporţie de 25 până la 50 la sută. În rest, mai contează media multianuală din liceu, precum şi media multianuală la discipline considerate „de bază” pentru facultatea la care se înscrie fiecare absolvent de liceu. Astfel, la „Mecanică” şi la „Nave”, de exemplu, se ia în calcul media multianuală de la disciplinele Matematică şi Fizică, iar la „Litere” va conta media multianuală la Limba şi literatura română.

Teste grilă şi teste de aptitudini

La celelalte facultăţi ale „Dunării de Jos” candidaţii vor trece şi prin emoţiile unor probe de concurs, fie că li se vor verifica aptitudinile sau cunoştinţele. Astfel, la Facultatea de Medicină, specializarea „Farmacie”, se dă un test grilă cu 90 de întrebări, din disciplinele Biologie clasa a XI-a (Anatomie şi fiziologie) şi Chimie organică. Media finală va fi formată din 20 la sută media de la bacalaureat şi 80 la sută nota la test. Aceeaşi proporţie va fi şi la celelalte specializări, „Medicină dentară” şi „Asistenţă medicală”, doar că testul grilă va avea întrebări numai din disciplina Biologie clasa a XI-a.

Tot test grilă se dă şi la Facultatea de Drept. Întrebările vor fi din două discipline: Economie politică şi Gramatică, iar teste-grilă se pot găsi chiar pe site-ul facultăţii, www.drept.ugal.ro. Nota la test va conta în proporţie de 50 la sută, la fel ca şi media de la bacalaureat.

Facultatea de Teologie are programată o probă eliminatorie în care se vor verifica aptitudinile muzicale şi dicţia. Candidaţii vor fi notaţi doar cu admis sau respins.

Probă eliminatorie vor susţine şi candidaţii de la Facultatea de Educaţie fizică şi sport, numai că aceştia vor primi şi o notă, ce va conta la media finală.

La Facultatea de Arte, probele variază în funcţie de specializare. La „Teatru” există probă eliminatorie (testarea calităţilor ritmice şi muzicale), care se noteaza cu admis/respins. De asemenea, există şi probe prevăzute cu note: prezentare de monologuri, povestiri, versuri sau exerciţii de improvizaţie). La „Muzică” sunt două probe prevăzute cu note: proba vocală, eliminatorie, şi proba interpretativă. La „Arte plastice” probele constau în studiu desen, o mapă cu minim cinci lucrări şi un interviu.

Ultimele medii de admitere

În condiţiile în care şi anul trecut concurenţa la Universitatea „Dunărea de Jos” a fost consistentă, pentru candidaţi este foarte important să ştie către ce facultate ar trebui să se îndrepte şi în funcţie şi de media pe care o vor obţine la bacalaureat, plus cea din anii de studiu. Cu alte cuvinte să îşi depună dosarul la o facultate unde au şanse să intre.

Vă oferim în continuare ultimele medii de admitere înregistrate anul trecut. Este vorba despre media de admitere pe locurile de la buget. În paranteză este trecută concurenţa înregistrată.

- Facultatea de Mecanică 5.44 (1.29 pe loc)

- Facultatea de Nave 6.96 (2.47 pe loc)

- Facultatea de Inginerie electrică şi Electronică 6.41 (1.81 pe loc)

- Facultatea de Ştiinta Calculatoarelor 6.99 (2.43 pe loc)

- Facultatea de Metalurgie şi Ştiinta Materialelor 5.69 (1.23 pe loc)

- Facultatea de Inginerie Brăila 6.11 (1.06 pe loc)

- Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 7.99 (2.44 pe loc)

- Facultatea de Medicină şi Farmacie 6.94 (4.73 pe loc)

- Facultatea de Ştiinţe 5.85 (1.89 pe loc)

- Facultatea de Litere 8.96 (3.75 pe loc)

- Facultatea de Ştiinţe Economice 8.06 (8.61 pe loc)

- Facultatea de Drept 7.46 (3.23 pe loc)

- Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie 7.96 (2.43 pe loc)

- Facultatea de Arte 7.75 (1 pe loc)

- Facultatea de Educaţie fizică şi Sport 8.36 (2.40 pe loc)

Prima sesiune a admiterii de anul acesta se va desfăşura în luna iulie, după următorul calendar:

- 13 - 16 iulie 2009 - înscrieri;

- 17 - 21 iulie 2009 - desfăşurarea probelor, afişarea rezultatelor din etapa I şi depunerea diplomelor de bacalaureat în original;

- 21 iulie ora 18,00 - afişarea listelor din etapa a II-a;

- 22 - 24 iulie 2009 - depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admişi în etapa a II-a;

- 24 iulie ora 18,00 - afişarea listelor finale.

Ce conţine dosarul de admitere

- dosar tip mapă;

- cererea tip de înscriere;

- angajamentul candidatului;

- diploma de bacalaureat sau adeverinţa tip, în original sau copie legalizată;

- foaia matricolă, în original sau copie legalizată;

- adeverinţă medicală tip şi dovada de vaccinări;

- trei fotografii tip buletin de identitate;

- chitanţa de plată a taxei de înscriere;

- certificat de naştere, în copie legalizată;

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată;

100 de lei dosarul

Taxa de înscriere este anul acesta de 100 de lei. Un candidat se poate înscrie la câte facultăţi doreşte, însă trebuie să achite tot atâtea taxe de admitere.

Admiterile din anii trecuţi au arătat că cei mai mulţi se înscriu la maxim două facultăţi, însă au existat şi excepţii: un candidat s-a înscris în 2008 la şapte facultăţi.

http://www.viata-libera.ro/articol-Anul ... ele_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Test grilă pentru admiterea la Drept

Facultatea de Drept de la Universitatea „Dunărea de Jos” face selecţie riguroasă la admitere de anul acesta. Conducerea instituţiei a decis să păstreze testele grilă şi anul acesta. Mai mult, în această vară nota la test va conta în proporţie de 50 la sută în media finală, faţă de numai 20 de procente anul trecut. Candidaţii vor avea un test grilă de 20 de întrebări, zece din Gramatică şi zece din Economie Politică, fiecare răspuns corect aducând candidatului 0,5 puncte. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, conducerea Facultăţii de Drept a afişat pe site, www.drept.ugal.ro, toate cele 600 de întrebări (cu tot cu răspunsurile corecte) din care vor fi extrase cele 20 din concurs. Pentru restul de 50 de procente din media de admitere va fi responsabilă media de la examenul de bacalaureat.

http://www.viata-libera.ro/articol-Test ... ept_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Locuri fara taxa pentru anul universitar 2009-2010 la facultatile din tara

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Licenta - 4750 locuri

Masterat - 4300 locuri

Doctorat - 439 locuri

2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Licenta - 2.100 locuri

Masterat - 635 locuri

Doctorat - 50 de locuri

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" BUCURESTI

Licenta - 265 locuri

Masterat - 175 locuri

Doctorat - 15 locuri

4. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

Licenta - 910 locuri

Masterat - 604 locuri

Doctorat - 77

5. UNIVERSITATEA BUCURESTI

Licenta - 4460 locuri

Masterat - 2300 locuri

Doctorat - 400 locuri

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI

Licenta - 790 locuri

Masterat - 70 de locuri

Doctorat - 75 de locuri

fara bursa.

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Licenta - 2650 locuri

Masterat - 2378 de locuri

Doctorat - 100 locuri

8. UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI

Licenta - 160 locuri

Masterat - 88 locuri

Doctorat -14 locuri

9. UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI

Licenta - 205 locuri

Masterat - 151 locuri

Doctorat - 12 locuri

10. UNATC "I. L. CARAGIALE" BUCURESTI

Licenta - 154 locuri la Arte

Masterat - 85 locuri

Doctorat -12 locuri

11. ANEFS BUCURESTI

Licenta - 172 locuri

Masterat - 120 locuri

Doctorat -12 locuri

12. SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI

Licenta - 600 locuri

Masterat - 600 locuri

Doctorat - 50 locuri

13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

Licenta - 536 locuri

Masterat - 180 locuri

Doctorat - 14 locuri

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" ARAD

Licenta - 506 locuri

Masterat - 266 locuri

Doctorat - 7 locuri

15. UNIVERSITATEA DIN BACAU

Licenta - 600 locuri

Masterat - 370 locuri

Doctorat - 15 locuri

16. UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

Licenta - 600 locuri

Masterat - 330 locuri

Doctorat - 16

17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" BRASOV

Licenta - 2800

Masterat - 1228 locuri

Doctorat - 75

18. UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

Licenta - 2500 locuri

Masterat - 1670 locuri

Doctorat - 194 locuri

19. UNIVERSITATEA

DE STIINTE AGRICOLE SI DE MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA

Licenta - 790 locuri

Masterat - 365 locuri

Doctorat - 50 locuri

20. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA

Licenta - - 4800 locuri

Masterat - 2400 locuri

Doctorat - 350 locuri

21. UMF "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

Licenta - 560 locuri

Masterat - 86 locuri

Doctorat - 50 locuri

22. ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" CLUJ-NAPOCA

Licenta - 169 locuri

Masterat - 71 locuri

Doctorat - 12 locuri

23. UNIVERSITATEA DE ARTE SI DESIGN CLUJ-NAPOCA

Licenta - 130 locuri

Masterat - 87 locuri

Doctorat - 12 locuri

24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" CONSTANTA

Licenta - 1350 locuri

Masterat - 650 locuri

Doctorat - 65 locuri

25. UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA

Licenta - 123 locuri

Masterat - 97 locuri

Doctorat - 6 locuri

26. UNIVERSITATEA CRAIOVA

Licenta - 2980 locuri

Masterat - 1609 locuri

Doctorat - 70 locuri

27. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA

Licenta - 357 locuri

Masterat - 50 locuri

Doctorat - 25 locuri

28. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" GALATI

Licenta - 1812 locuri

Masterat - 770 locuri

Doctorat - 70 locuri

29. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" IASI

Licenta - 2950 locuri

Masterat - 1732 locuri

Doctorat - 180 locuri

30. UNIVERSITATEA AGRONOMICA SI DE MEDICINA VETERINARA "ION IONESCU DE LA BRAD" IASI

Licenta - 535 locuri

Masterat - 410 locuri

Doctorat - 50 locuri

31. UNIVERSITATEA "Al. I. CUZA" IASI

Licenta - 3360 locuri

Masterat - 2079 locuri

Doctorat - 250 locuri

32. UMF "GRIGORE T. POPA" IASI

Licenta - 600 locuri

Masterat - 90 locuri

Doctorat - 40 locuri

33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" IASI

Licenta - 300 locuri

Masterat - 146 locuri

Doctorat - 20 locuri

34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Licenta - 1638 locuri

Masterat - 900 locuri

Doctorat - 30 locuri

35. UNIVERSITATEA PETROSANI

Licenta - 650 locuri

Masterat - 332 locuri

Doctorat - 10 locuri

36. UNIVERSITATEA PITESTI

Licenta - 900 locuri

Masterat - 655 locuri

Doctorat - 25 locuri

37. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI

Licenta - 912 locuri

Masterat - 424 locuri

Doctorat - 25 locuri

38. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" RESITA

Licenta - 340 locuri

Masterat - 223 locuri

Doctorat - 10 locuri

39. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU

Licenta - 1680 locuri

Masterat - 1071 locuri

Doctorat - 75 locuri

40. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA

Licenta - 928 locuri

Masterat - 580 de locuri

Doctorat - 30 locuri

41. UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE

Licenta - 965 locuri

Masterat - 696 locuri

Doctorat - 66 locuri

42. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" TARGU JIU

Licenta - 385 locuri

Masterat - 210 locuri

43. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" TARGU MURES

Licenta - 462 locuri

Masterat - 295 locuri

Doctorat - 8 locuri

44. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES

Licenta - 440 locuri

Doctorat - 25 locuri

45. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA TARGU MURES

Licenta - 50 locuri

Masterat - 25 locuri

Doctorat - 5 locuri

46. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" TIMISOARA

Licenta - 2800 locuri

Masterat - 1694 locuri

Doctorat - 80 locuri

47. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

Licenta - 600 locuri

Masterat - 358 locuri

Doctorat - 60 locuri

48. UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Licenta - 2.012 locuri

Masterat - 1.050 locuri

Doctorat - 100 locuri

49. UMF TIMISOARA

Licenta - 560 locuri

Masterat - 35 locuri

Doctorat - 50 locuri

50. ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI

Licenta - 313 locuri

Masterat - 32 locuri

51. UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I" BUCURESTI

Licenta - 29 locuri

Masterat - 25 locuri

52. ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII BUCURESTI

Licenta - 61 locuri

Masterat - 140 locuri

53. ACADEMIA DE POLITIE "Al. I. CUZA" BUCURESTI

Licenta - 714 locuri

Masterat - 300 locuri

54. ACADEMIA FORTELOR AERIENE "HENRI COANDA" BRASOV

Licenta - 195 locuri

55. ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" CONSTANTA

Licenta - 42 locuri

56. ACADEMIA FORTELOR TERESTRE "NICOLAE BALCESCU" SIBIU

Licenta - 300 locuri

57. INSTITUTUL MEDICO-MILITAR Licenta: 32 locuri

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Admitere şi la ID / IFR la „Dunărea de Jos”

Universitatea „Dunărea de Jos” organizează concurs şi pentru formele de învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (IFR). La fel ca şi anul trecut, la această formă, doar cinci facultăţi scot locuri la concurs, toate fiind cu taxă. Este vorba despre facultăţile de Ştiinţe Economice, Drept, Litere, Mecanică şi Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.

Admiterea se dă în două sesiuni (13-22 iulie şi 4-12 septembrie), pe bază de dosar, criteriul de departajare fiind unic: media de la examenul de bacalaureat. Taxa de înscriere este de 100 de lei, iar candidaţii pot trece pe fişe câte opţiuni doresc din oferta celor cinci facultăţi.

Admiterea la ID/IFR se desfăşoară separat de admiterea pentru învăţământul la zi. Candidaţii se pot înscrie atât la Galaţi, cât şi la unul dintre centrele teritoriale din Tecuci, Focşani şi Tulcea, cu precizarea că în aceste centre nu funcţionează decât Facultăţile de Ştiinţe Economice, Drept şi Litere.

http://www.viata-libera.ro/articol-Admi ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

”Dunărea de Jos” şi-a deschis porţile

Chiar din prima zi de înscriere, aproape 800 de tineri au optat pentru una dintre specializările Universităţii ”Dunărea de Jos”, numărul candidaţilor fiind aproape dublu faţă de anul trecut. Ca şi în anii precedenţi, Facultatea de Ştiinţe Economice a rămas numărul 1 în topul preferinţelor candidaţilor, urmată de Facultatea de Medicină şi Farmacie şi cea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Programul înscrierilor continuă până pe data de 16 iulie, inclusiv, între orele 8.00 şi 15.00.

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi şi-a deschis, începând de ieri, porţile pentru aspiranţii la statutul de student. Aproape 800 de tineri au optat, încă din prima zi de înscriere, pentru una dintre specializările instituţiei de învăţământ de stat. Potrivit Luizei Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Universităţii ”Dunărea de Jos”, şi în acest an Facultatea de Ştiinţe Economice a rămas pe primul loc în topul preferinţelor candidaţilor, unde, ieri, au fost înregistrate nu mai puţin de 240 de fişe. Pe locul al doilea, în topul preferinţelor, se situează în acest an, potrivit zilei de ieri, Facultatea de Medicină şi Farmacie cu 170 fişe, iar pe al treilea loc Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor cu 117 fişe. La polul opus se regăsesc Facultăţile de Mecanică şi Metalurgie, care după prima zi de înscrieri au acoperit doar aproximativ 20% din locurile scoase la ”bătaie”. ”Un alt aspect particular îl reprezintă creşterea adresabilităţii tinerilor către specializările inginereşti, aproape 400 de fişe fiind completate numai în această primă zi de înscrieri. Faţă de anul trecut, numărul total de candidaţi înscrişi în prima zi este aproape dublu”, a declarat Luiza Şerbănescu. Programul de înscriere este 8.00 - 15.00 şi continuă până pe 16 iulie 2009, inclusiv.

http://www.impartial.ro/index.php?func= ... &articol=8

Link to comment
Share on other sites

Facultatea de Ştiinţe Economice, în topul preferinţelor absolvenţilor de liceu

Şi în cea de-a doua zi de înscrieri la Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi cele mai multe dosare s-au înregistrat la Facultatea de Ştiinţe Economice, Medicină şi Farmacie şi Stiinţa şi Ingineria Almentelor, transmite corespondentul Informaţia.ro (AMOS News). Dacă ieri, în prima zi de înscrieri la facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos”, şi-au depus dosarele 800 de candidaţi, aproape dublu faţă de anul trecut, în cea de-a doua zi numărul a ajuns la 1892 de candidaţi cu 2649 de fişe.

După cea doua zi de înscrieri, în topul preferinţelor absolvenţilor de liceu se situează Facultatea de Ştiinţe Economice cu 606 de candidaţi înscrişi, urmată de Facultatea de Medicină şi Farmacie cu 349 de candidaţi şi Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor pentru care au optat 323 de absolvenţi de liceu. La polul opus se află Facultatea de Arte cu doar 22 de candidaţi şi Facultatea de Metalurgie pentru care au optat 64 de tineri.

Link to comment
Share on other sites

Ultima strigare la „Dunărea de Jos”

Astăzi, 16 iulie, este ultima zi de înscrieri la Universitatea „Dunărea de Jos”. Comisiile de admitere îi aşteaptă pe candidaţi cu dosarele până la ora 15.00, însă conducerea instituţiei spune că nu va închide porţile facultăţilor decât dacă nu mai există concurenţi. Până miercuri, s-au depăşit toate aşteptările în ceea ce priveşte numărul de candidaţi înscrişi, fiind depuse un total de 4.078 de fişe, din partea a 2.851 de candidaţi. Astfel, în acest moment, s-ar acoperi toate locurile scoase la concurs anul acesta, atât la buget, cât şi la taxă. Şi mai urmează şi astăzi o rundă de înscrieri.

http://www.viata-libera.ro/articol-Ulti ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

14 romi concurează pe 15 locuri!

Un număr de 14 absolvenţi de liceu romi care doresc să urmeze cursurile Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi au primit astăzi din partea Biroului Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului avizul adeverinţelor de apartenenţă la etnia romă, transmite corespondentul Informaţia.ro (AMOS News). Pentru anul universitar 2009, Ministerul Educaţiei a alocat Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi 15 locuri destinate candidaţilor de etnie romă, mai puţin cu 2 locuri decât în anii anteriori. La întâlnirea de astăzi de la Prefectură s-au prezentat 14 candidaţi romi, cu medii cuprinse între 6.07-8.70. Marea majoritatea a tinerilor romi au optat pentru Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. Locurile pentru candidaţii romi sunt repartizate după cum urmează: Facultatea de Stiinţa Calculatoarelor- 2 locuri, Facultatea de Medicină şi Farmacie- 2 locuri, Facultatea de Stiinţe Economice- 4 locuri, Facultatea de Drept- 4 locuri; Ştiinte administrative- 2 locuri, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport-1 loc. Reprezentanta romilor din cadrul Prefecturii Galaţi, Viorica Gotu, a precizat că la înscriere candidaţii romi trebuie să prezinte o recomandare scrisă din partea unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă „apartenenţa lor la etnia romă”.

Link to comment
Share on other sites

Domeniul economic, cel mai căutat la Universitatea "Dunărea de Jos"

Înscrierea pentru concursul de admitere la facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos” s-a încheiat astăzi, în total au fost depuse 4.824 de fişe, din partea a 3.406 de candidaţi , transmite corespondentul Informaţia.ro (AMOS News). Cele mai multe opţiuni sunt, în ordinea numărului de înscrieri, la Facultatea de Ştiinţe Economice - 1.031 de candidaţi, 6 pe un loc la buget, Facultatea de Medicină - 609 de candidaţi, 5 pe un loc la buget, Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor pentru care care au optat 593 de candidaţi, şi Facultatea de Litere cu 438 de candidaţi înscrişi.

În perioada următoare se vor organiza probele eliminatorii la facultăţile de Drept, Educaţie fizică, Medicină şi Farmacie şi Arte.

Printre candidaţii înscrisi la concursul de admitere de la Universitatea „Dunărea de Jos” se numără şi 5 olimpici, dintre care 3 sunt gălăţeni, unul este din Tulcea şi unul din Buzău. Aceştia au optat pentru Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (2 candidaţi), Nave (1 candidat) şi Ştiinţe economice (2 candidaţi). Există şi un candidat care a ales să se înscrie la şase facultăţi. Este vorba de Ştiinţa Calculatoarelor, Medicină şi Farmacie, Inginerie Electrică şi Electronică, Ştiinte, Mecanică şi Litere.

Link to comment
Share on other sites

Record de candidaţi la „Dunărea de Jos”

* Ştiinţele Economice - pe primul loc, urmate de Medicină *

Înscrierile la Universitatea „Dunărea de Jos” s-au terminat ieri cu un număr neaşteptat de mare de candidaţi. Astfel, în ciuda faptului că Galaţiul a avut anul acesta un procent de promovabilitate la bacalaureat de 60 la sută, numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât cel de anul trecut în prima sesiune. Nu mai puţin de 3.406 candidaţi au optat pentru Universitatea „Dunărea de Jos”, aceştia depunând un număr total de 4.824 de dosare. Asta în condiţiile în care anul trecut se înscriseseră cu aproximativ 200 de candidaţi mai puţini.

Evident, aşa cum era de aşteptat, caimacul l-a luat Facultatea de Ştiinţe Economice, cu 1.031 de candidaţi şi o concurenţă de 6,4 pe un loc bugetat. Urmează în preferinţele absolvenţilor Facultatea de Medicină, unde s-au înscris 609 tineri, iar concurenţa este de 5,3 pe locurile finanţate de stat.

La mare căutare au fost şi anul acesta facultăţile de Educaţie fizică şi sport, Litere, Ştiinţa calculatoarelor sau Ştiinţa şi Ingineria alimentelor. Recordul de opţiuni bifate îi aparţine unui candidat care şi-a depus dosarul la nu mai puţin de 6 facultăţi, probabil în speranţa că va obţine statutul de student finanţat de stat.

Există, de asemenea, şi olimpici care şi-a depus dosarul la Galaţi, în total 5: 3 din Galaţi, unul din Buzău şi unul din Tulcea. Cei cinci s-au înscris la Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (doi), Ştiinţe Economice (doi) şi Nave (unul).

Majoritatea facultăţilor organizează doar concurs de dosare, astfel că în următoarele zile vor fi afişate şi rezultatele. Iată programarea examenelor la facultăţile care organizează concurs propriu-zis:

- Drept - 17 iulie, ora 16.00

- Educaţie fizică - 17 iulie, ora 8.00

- Medicină şi Farmacie, specializările „Medicină generală” şi Medicină dentară - 17 iulie, ora 16.00

- Medicină şi Farmacie, specializările „Farmacie” şi „Asistenţă medicală” - 18 iulie, ora 10.00

- Arte, specializările „Arte plastice” şi „Muzică” - 17 şi 18 iulie, ora 10.00

- Arte, specializarea „Teatru” - 17, 18 şi 19 iulie.

http://www.viata-libera.ro/articol-Reco ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

S-au afişat primele rezultate la „Dunărea de Jos”

* Urmează etapa aducerii diplomelor * Atenţie la liste: dacă cineva admis în faţa dumneavoastă nu îşi aduce diplome, îi puteţi lua locul *

Universitatea „Dunărea de Jos” a încheiat prima etapă a admiterii. După ce, la sfârşitul săptămânii trecute, au avut loc probele la facultăţile care au organizat examen propriu-zis, a urmat afişarea rezultatelor intermediare. Astfel, până duminică, fuseseră publicate pe site-ul universităţii şi la avizierele tuturor facultăţilor listele cu cei admişi după prima etapă. Astăzi şi marţi urmează ca cei admişi să îşi aducă la facultatea pe care o aleg diploma de bacalaureat sau adeverinţa echivalentă în original, pas care este sinonim cu obţinerea calităţii de student. După ce marţi se va încheia prima etapă a aducerii diplomelor, se va trece la următorul pas, în care se va trage o nouă linie. Dacă dintre cei admişi iniţial la buget vor exista unii care nu vor aduce diploma, se va considera că nu doresc să urmeze acea facultate, astfel că locul lor va fi ocupat de cei aflaţi imediat sub linie. La rândul lor, aceştia au la dispoziţie perioada 22-24 iulie pentru a-şi aduce diploma şi a ocupa locul pe care l-au obţinut. Afişarea listelor finale este programată pe data de 24 iulie.

http://www.viata-libera.ro/articol-S-au ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

Ultima zi de depunere a diplomelor la Universitatea „Dunărea de Jos”

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” mai pot să îşi depună diplomele în original doar până astăzi, 21 iulie, la ora 15,00. Dacă nu o fac, vor fi declaraţi respinşi. Astăzi se încheie prima etapă a admiterii la „Dunărea de Jos”, cea în care viitorii studenţi sunt invitaţi să îşi „rezerve” locul obţinut în urma concursului, prin depunerea actelor în original.

Tot astăzi, după ora 18,00, vor fi afişate noi liste de admitere, care vor conţine doar numele candidaţilor admişi care şi-au depus diplomele de bacalaureat. De asemenea, vor mai fi admişi cei care vor urca pe liste pe locurile celor care nu şi-au mai depus actele în original. La rândul lor, aceştia din urmă trebuie să îşi aducă în cel mai scurt timp diploma de bacalaureat pentru a fi siguri de locul ocupat. Termenul pe care îl au la dispoziţie este joi, ora 15,00.

Joi seară sau, în cel mai rău caz, vineri, vor fi afişate listele finale ale primei sesiuni de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos”. Locurile rămase neocupate vor fi scoase la concurs în sesiunea din toamnă.

http://www.viata-libera.ro/articol-Ulti ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

Statistica admiterii la „Dunărea de Jos”

* Cea mai mare medie de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” s-a înregistrat la Sociologie * Urmează Ştiinţele Economice, Medicina şi Literele *

Concurenţa neaşteptat de mare de anul acesta la facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos” a produs o serie de medii de admitere destul de mari. În condiţiile în care au fost cu aproximativ 200 de candidaţi mai mult faţă de anul trecut, şi ultimele medii de admitere au crescut. În principiu, facultăţile unde s-a înregistrat cea mai mare concurenţă au avut şi cele mai mari medii de admitere. Adică s-a intrat destul de greu. Topul facultăţilor de la „Dunărea de Jos” în funcţie de ultimele medii de admitere este deschis de specializarea Sociologie, de la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie, cu o ultimă medie de admitere incredibilă: 9,33. Secţia Sociologie a devenit în scurt timp una dintre cele mai căutate specializări de la „Dunărea de Jos”. În top se mai situează, evident, Facultatea de Ştiinţe Economice, acolo unde s-a înregistrat o concurenţă de aproape şapte candidaţi pe un loc subvenţionat de stat. Acest lucru s-a văzut şi pe listele afişate, unde ultimul student admis pe locurile bugetate a avut media 9,12. O medie destul de mare a avut şi ultimul candidat admis pe locurile cu taxă la această facultate, 8,21, lucru care dovedeşte că la Ştiinţe Economice nu vin doar foarte mulţi absolvenţi de liceu, ci şi cei mai bine pregătiţi dintre aceştia. Urmează, în acest top neoficial, Facultatea de Medicină, specializarea Medicină dentară, unde ultimul admis la buget a obţinut media 9,10. Şi celelalte specializări de la Medicină au avut medii mari de admitere (8,58 la specializarea Farmacie, 8,41 la specializarea Medicină şi 8,70 la Asistenţă medicală), însă aceste medii trebuie privite şi dintr-un alt punct de vedere. Spre deosebire de Ştiinţe Economice, unde candidaţii au venit cu mediile obţinute la bacalaureat şi în anii de liceu, la Medicină 80 la sută din media finală a însemnat nota la testul grilă. Ceea ce înseamnă că cei care au optat pentru această facultate au învăţat, nu glumă. Drept dovadă, cei admişi pe locurile de la buget au obţinut, în majoritate covârşitoare, note peste 9,00, un singur candidat primind nota 10,00. Facultăţile premiante de anul acesta includ şi Facultatea de Litere, unde ultimul admis la buget a avut media 9,03, iar la taxă 8,45. Şi la restul facultăţilor de la „Dunărea de Jos” s-au înregistrat medii destul de mari de admitere. Cele mai multe specializări au reuşit medii de admitere cuprinse între 7,00 şi 9,00, fapt care dovedeşte că, anul acesta, absolvenţii de liceu valoroşi şi-au îndreptat serios privirea către Universitatea „Dunărea de Jos”.

Facultăţile, în ordinea ultimei medii de admitere la buget

Iată topul neoficial al facultăţilor, în funcţie de media ultimului admis pe locurile subvenţionate de stat. În paranteză sunt trecute mediile ultimilor candidaţi admişi pe locurile cu taxă.

1. Istorie, Filozofie şi Teologie, specializarea Sociologie - 9,31 (6,68)

2. Ştiinţe Economice - 9,12 (8,21)

3. Medicină, specializarea Medicină Dentară - 9,10 (6,84)

4. Litere - 9,03 (8,45)

5. Ştiinţa Calculatoarelor - 8,83 (7,85)

6. Medicină, specializarea Asistenţă medicală - 8,70 (5,85)

7. Drept - 8,62 (5,25)

8. Medicină, specializarea Farmacie - 8,58 (7,38)

9. Medicină, specializarea Medicină - 8,41 (6,92)

10. Istorie, Filozofie şi Teologie, specializarea Teologie - 8,40 (6,21)

11. Ştiinţe - 8,33 (5,76)

12. Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - 8,32 (7,33)

13. Arte, specializarea Arte plastice, decorative şi design - 8,16 (5,33)

14. Educaţie Fizică şi Sport - 8,08 (6,63)

15. Istorie, Filozofie şi Teologie, specializarea Istorie - 7,86 (7,06)

16. Istorie, Filozofie şi Teologie, specializarea Filozofie - 7,84 (6,74)

17. Inginerie Brăila - 7,15 (5,74)

18. Nave - 7,13 (5,72)

19. Arte, specializarea Teatru - 6,75 (-)

20. Inginerie electrică şi electronică - 6,48 (5,88)

21. Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor - 6,44 (6,02)

22. Mecanică - 6,19 (5,47)

23. Arte, specializarea Muzică - 6,00 (-)

http://www.viata-libera.ro/articol-Stat ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

A doua listă intermediară

Admiterea la „Dunărea de Jos”, pe ultima sută de metri

Noi liste intermediare de admitere au fost afişate în seara zilei de marţi şi miercuri dimineaţă la Universitatea „Dunărea de Jos”. Aceste noi liste cuprind doar candidaţii care au depus diplome de bacalaureat în original la facultăţile pe care s-au decis să le urmeze. Astfel, în multe cazuri s-au eliberat o serie de locuri la buget şi la taxă, pe care au urcat candidaţii aflaţi sub linie. Acest sistem de admitere funcţionează, dovadă că, de exemplu, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică ultimul candidat de pe liste, cu media 5,51, respins într-o fază iniţială, a ajuns să ocupe unul dintre locurile finanţate de la buget. Pentru a deveni propriu-zis student al acestei facultăţi el trebuie să îşi depună diploma de bacalaureat în original la secretariat până astăzi la ora 15,00. La fel trebuie să facă şi toţi cei admişi în urma acestei etape de coborâre a liniilor de admitere. Abia joi seara procesul admiterii se va încheia, cu afişarea listelor finale. Eventualele locuri rămase libere vor fi scoase la concurs în sesiunea din toamnă. Din calculele de până acum, se pare că vor fi cel puţin patru-cinci facultăţi care vor avea locuri la buget pentru septembrie. De asemenea, multe dintre facultăţi vor avea locuri la taxă.

http://www.viata-libera.ro/articol-Admi ... tri_2.html

Link to comment
Share on other sites

:roll: Sa inteleg, ca in curand vor fi afisate facultatile ce mai dispun de locuri la buget/taxa....insa, am si eu o intrebare "mai mult sau mai putin" retorica :oops: . In ceea ce priveste facultatile la care admiterea s-a facut pe baza de examen, cum se poate delimita nota pt buget de cea pt taxa, asta in cazul in care ar mai exista locuri la fara taxa pt a doua sesiune?! (cam abiguua, stiu... :( ). Pt ca exista prea bine posibilitatea, ca in a doua sesiune, sa fie candidati care sa obtina o medie de admitere mai mare decat ultimul admis la buget in prima sesiune....ce se intampla in acest caz? [Multumesc anticipat]

Link to comment
Share on other sites

Locuri la buget mai sunt la Mecanică, Metalurgie, IEE, Istorie, Nave şi Arte, în timp ce la taxă s-au ocupat în totalitate doar locurile la Medicină.

Prima sesiune s-a încheiat. Notele obţinute în sesiunea a doua contează doar pentru locurile rămase libere.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Calendarul la admiterea la facultate, sesiunea septembrie

Pentru cei care nu au reuşit să ocupe un loc la facultate în prima sesiune, precum şi pentru cei care vor lua bacalaureatul în vară, Universitatea „Dunărea de Jos” organizează un nou concurs de admitere în luna septembrie.

Admiterea se va organiza după următorul calendar:

· 4-8 septembrie - înscrieri;

· 9-11 septembrie - susţinerea probelor (acolo unde este cazul), afişarea rezultatelor, depunerea diplomelor de bacalaureat în original;

· 12-14 septembrie - redistribuiri, afişarea finală a rezultatelor, depunerea diplomelor de bacalaureat în original.

http://www.viata-libera.ro/articol-Cale ... rie_2.html

Link to comment
Share on other sites

A doua sesiune la ID / IFR la „Dunărea de Jos”

După o primă sesiune de admitere, Universitatea „Dunărea de Jos” se pregăteşte şi pentru etapa din toamnă la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Criteriile rămân aceleaşi. Admiterea se va face pe bază de dosar, candidaţii fiind admişi în ordinea descrescătoare a mediei de la examenul de bacalaureat, pe liste unice. Candidaţii la ID sau IFR care s-au înscris la un domeniu ce nu întruneşte condiţia de constituire a unei formaţii minime de studiu (30 studenţi) pot să opteze pentru un alt domeniu, ce îndeplineşte această condiţie, în baza unei cereri.

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 4 - 12 septembrie 2009 (pentru locurile rămase vacante după prima sesiune), conform calendarului examenului de admitere ID/IFR 2009. Rezultatele vor fi afişate pe 24 iulie 2009, respectiv 14 septembrie 2009. Listele finale pentru cele două sesiuni reunite (iulie şi septembrie) se vor afişa pe data de 17 septembrie 2009. Candidaţii care optează pentru mai multe facultăţi cu specializări ID/FR din Galaţi, vor depune câte un dosar pentru fiecare facultate. În centrele teritoriale ID din Focşani, Tecuci şi Tulcea candidaţii vor depune un singur dosar, indiferent de facultăţile/specializările pentru care optează.

La înscriere candidatul va depune la dosar diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat pentru absolvenţii de liceu promoţia 2009. În cazul în care un candidat se înscrie la mai multe facultăţi, el va depune o copie legalizată a diplomei de bacalaureat şi adeverinţă de înscriere de la facultatea unde a depus originalul.

Lista de opţiuni este elaborată de candidat, o singură dată şi numai la momentul înscrierii. După încheierea perioadei de înscriere, orice alte opţiuni pe care le solicită precum şi orice modificare a ordinii opţiunilor, nu mai poate fi luată în considerare.

Taxa de înscriere va fi de 100 lei/dosar, indiferent de numărul opţiunilor. În cazul în care un candidat admis se retrage, nu i se restituie taxa de înscriere.

Facultăţile care scot la concurs locuri în regim ID şi IFR sunt: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.

http://www.viata-libera.ro/articol-A_do ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Noi locuri la buget

După emoţiile bacalaureatului, pentru absolvenţii de liceu urmează cea de-a doua sesiune de admitere la facultate. Universitatea „Dunărea de Jos” pune la dispoziţia potenţialilor candidaţi o ofertă bogată, care include atât locuri la buget, cât şi locuri la taxă la majoritatea facultăţilor. Aproape toate facultăţile au rămas cu locuri finanţate de stat în urma sesiunii din iulie. Şi asta pentru că, între timp, câţiva dintre studenţii admişi în vară s-au mai retras, iar universitatea a decis şi să facă o serie de redistribuiri. Au apărut, în acest fel, noi locuri la buget la „Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor”, „Drept”, „Ştiinţe Economice”, sau „Litere”, facultăţi care rămăseseră doar cu locuri la taxă. O altă noutate este faptul că, deşi în vară s-au ocupat toate locurile, în urma unor redistribuiri, Facultatea de Medicină va scoate la concurs 49 de locuri la taxă. De asemenea, alte trei facultăţi mai au câte unul sau două locuri rezervate pentru cei de etnie rromă. În plus, toate facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos” mai au locuri la taxă. Cele mai multe sunt la „Ştiinţe Economice” (138 locuri), iar cele mai puţine la „Educaţie Fizică şi Sport” (8 locuri).

Calendarul admiterii

Admiterea începe vineri, 4 septembrie, cu înscrierile, care vor dura patru zile, până pe 8 septembrie. Susţinerea probelor de examen (acolo unde este cazul), afişarea rezultatelor şi depunerea diplomelor de bacalaureat sunt programate în intervalul 9-11 septembrie. Potrivit calendarului de admitere, între 12 şi 14 septembrie vor avea loc redistribuirile, afişarea rezultatelor finale şi ultima etapă a depunerii diplomelor de bacalaureat. Doar patru facultăţi vor organiza examene propriu-zise sau probe de aptitudini. Este vorba despre „Arte”, „Educaţie Fizică şi Sport”, „Medicină” şi „Drept”. În rest, admiterea se va face doar pe bază de dosar, fiecare facultate având propriul mod de calcul al mediei finale. Acestea sunt afişate pe site-ul Universităţii „Dunărea de Jos”, www.ugal.ro, la secţiunea dedicată admiterii.

http://www.viata-libera.ro/articol-Totu ... 80%9D.html

Link to comment
Share on other sites

Astăzi încep înscrierile pentru admitere la „Dunărea de Jos”

Astăzi, 4 septembrie, încep înscrierile pentru admiterea de toamnă la Universitatea „Dunărea de Jos”. Instituţia scoate la concurs un număr total de 181 de locuri la buget şi 819 la taxă. Exceptând facultăţile de Ştiinţe, Medicină şi Inginerie Brăila, restul facultăţilor au locuri subvenţionate de stat. Înscrierile încep la ora 8,00 şi ţin, în fiecare zi, până marţi, 8 septembrie, la ora 15,00.

http://www.viata-libera.ro/articol-Asta ... 80%9D.html

Link to comment
Share on other sites

„Dunărea de Jos” mai are locuri libere la buget

Marţi este ultima zi de înscriere la facultate, iar mai mult de jumătate dintre locurile scoase la bătaie sunt încă neocupate. După patru zile de la startul celei de-a doua sesiuni de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” (UDJ) nu s-au înscris decât patru sute de candidaţi astfel încât cei care doresc să urmeze studiile superioare mai găsesc libere peste şase sute de locuri atât la taxă cât şi la buget. Singurele specializări pentru care pot opta tinerii care nu vor să-şi plătească cursurile sunt Facultatea de Metalurgie şi cea de Arte, unde până azi dimineaţă nu erau depuse decât 29, respectiv trei dosare în condiţiile în care numărul locurilor subvenţionate este de 39, respectiv patru. Pe de altă parte, cei care au posibilitate să-şi achite studiile mai găsesc chiar şi în ultima zi a înscrierilor locuri libere la toate facultăţile cu excepţia celei de Educaţie Fizică şi Sport unde vor candida doi viitori studenţi pe un singur loc cu taxă. Lupta cea mai strânsă se dă la Facultatea de Medicină unde 16 de candidaţi se bat pentru a ocupa unul dintre cele două locuri subvenţionate. Facultatea de Inginerie din Brăila care a scos la concurs 64 de locuri pentru care viitorii studenţi trebuie să suporte taxa de studiu mai aşteaptă încă candidaţi. Şi asta pentru că deocamdată nu au fost depuse decât 18 dosare. Specializările pentru care pot opta tinerii sunt “inginerie mecanică”, “inginerie şi management”, “ingineria mediului” şi “agronomie”.

http://www.adevarul.ro/articole/galati- ... buget.html

Link to comment
Share on other sites

Ultima strigare la „Dunărea de Jos”

Astăzi, 8 septembrie, este ultima zi de înscrieri pentru admiterea de toamnă la Universitatea „Dunărea de Jos”. Deocamdată pe cele 181 de locuri la buget şi 819 la taxă s-au înscris 629 de candidaţi, însă experienţa anilor trecuţi arată că mulţi dintre candidaţi preferă să se înscrie în ultima zi, pentru a-şi evalua cât mai bine şansele de admitere. Aşadar, centrele de înscriere îi mai aşteaptă pe absolvenţii de liceu să-şi depună dosarul până astăzi la ora 15,00. Termenul urmează a fi prelungit în cazul în care se va înregistra o afluenţă mare de candidaţi pe ultima sută de metri.

Aşa cum era de aşteptat, până acum cei mai mulţi candidaţi au ales Facultatea de Ştiinţe Economice, unde, până luni îşi depuseseră dosarul 141 de candidaţi. Surpriza vine de la Facultatea de Mecanică, cu 93 de dosare depuse până ieri. Însă trebuie precizat că aici sunt mai multe locuri decât la alte facultăţi, astfel că nu se pune problema de o concurenţă foarte mare. În schimb, concurenţă serioasă se înregistrează la „Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor” (17 pe un loc bugetat) şi la „Educaţie Fizică şi Sport” (13 pe un loc fără taxă).

http://www.viata-libera.ro/articol-Ulti ... 80%9D.html

Link to comment
Share on other sites

Concurenţă mare şi în sesiunea a doua la „Dunărea de Jos”

Înscrierile pentru sesiunea septembrie la Universitatea „Dunărea de Jos” s-au încheiat ieri, 8 septembrie. Aşa cum era de aşteptat, candidaţii s-au îndreptat spre facultăţile care ofereau cele mai multe locuri finanţate de stat. Pe cele 181 de locuri bugetate şi 819 cu taxă s-au înscris 828 de candidaţi, care au depus 1061 de fişe de înscriere. Ceea ce înseamnă că doar un candidat din 5 s-a înscris la mai mult de o singură facultate. Cei mai mulţi s-au înscris la Facultatea de Ştiinţe Economice (176), acolo unde concurenţa pentru un loc fără taxă este foarte mare: aproape 20 pe un loc. Concurenţă mare se mai înregistrează la Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor şi Educaţie Fizică şi Sport.

http://www.viata-libera.ro/articol-Conc ... 80%9D.html

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.