Jump to content

Masterat 2009


dcp100168

Recommended Posts

3 noi programe de studiu de masterat, tip Bologna

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor oferă, pentru anul universitar 2009-2010, trei noi programe de studiu de masterat tip Bologna. Astfel, cei care vor să-şi continue studiile vor putea opta pentru una dintre specializările "Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor", "Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor", "Ştiinţa şi Ingineria Bioresurselor Acvatice", a declarat prof. dr. ing. Petru Alexe, decanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.

http://www.monitoruldegalati.ro/index.p ... &articol=9

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Două sesiuni de admitere la masterat

Unele facultăţi încep din iulie

Admiterea la masterat la Universitatea „Dunărea de Jos” va fi decalată anul acesta. Astfel, o serie de facultăţi vor organiza o sesiune de admitere încă din luna iulie. Este vorba despre Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică, Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie. Înscrierea candidaţilor va avea loc între 13 şi 16 iulie, iar concursul propriu-zis, acolo unde va fi cazul, se va desfăşura între 17 şi 21 iulie. Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 22 iulie.

Tot în luna iulie va avea loc admiterea la masterat şi la Facultatea de Inginerie Brăila, însă calendarul este diferit: 22-24 iulie - înscrierea, 25 iulie – susţinerea probelor şi 26 iulie – afişarea rezultatelor. Eventualele locuri rămase neocupate în urma acestei sesiuni vor fi scoase la concurs în sesiunea din toamnă.

Celelalte facultăţi de la Universitatea „Dunărea de Jos” vor organiza o singură sesiune de admitere, în toamnă, după următorul calendar:

* 4-7 septembrie 2009 - înscrieri;

* 8-0 septembrie 2009 - susţinerea probelor (unde este cazul), prelucrarea datelor, afişarea rezultatelor.

* 11-13 septembrie 2009 - redistribuiri, afişarea finală a rezultatelor.

http://www.viata-libera.ro/articol-Unel ... lie_2.html

Link to comment
Share on other sites

Criterii pentru admitere

Masteranzi cu interviu

Admiterea la masterat se va face anul acesta la Universitatea „Dunărea de Jos” pe bază de interviu. În funcţie de facultate, procentul care revine interviului în media finală variază între 20 şi 75 la sută. Restul procentelor vor fi alcătuite din mediile anilor de studiu şi/sau ale examenului de licenţă. Tematicile interviurilor vor fi afişate la sediul fiecărei facultăţi şi pe site-ul universităţii, www.ugal.ro, la secţiunea admitere.

http://www.viata-libera.ro/articol-Mast ... viu_2.html

Link to comment
Share on other sites

Între 2.200 şi 3.300 de lei pe an

Aceleaşi taxe la masterat la „Dunărea de Jos”

Taxele de studiu pentru masterat rămân aceleaşi la Universitatea „Dunărea de Jos”. Astfel, pentru cei care nu vor reuşi să ocupe unul dintre locurile la buget, taxele variază între 2.200 şi 3.300 de lei. La majoritatea facultăţilor anul de studiu va costa 2.200 de lei, însă la trei facultăţi (Ştiinţe economice, Nave şi Litere) taxa va fi de 3.300 de lei.

http://www.viata-libera.ro/articol-Acel ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Masterate noi la „Dunărea de Jos”

Anul acesta, cinci facultăţi ale Universităţii „Dunărea de Jos” organizează admitere la masterat şi în sesiunea din iulie. Este vorba despre facultăţile de Ştiinţa Calculatoarelor, Inginerie Electrică şi Electronică, Ştiinţe, Istorie, Filozofie şi Teologie, precum şi Inginerie Brăila. La celelalte facultăţi admiterea la masterat are loc în septembrie.

Patru masterate la Ştiinţa Calculatoarelor

Potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Universităţii „Dunărea de Jos”, Luiza Şerbănescu, Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor organizează admitere pentru patru masterate, dintre care două sunt nou înfiinţate. „Sunt programe de studiu de masterat cu activitate preponderent de cercetare, ce se adresează absolvenţilor de la specializările de licenţă de la Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor, în special programul Sisteme inteligente, dar la care pot accede şi licenţiaţi din alte domenii inginereşti. Programele de masterat în care sunt preponderente componentele de informatică şi de informatică aplicată, respectiv Informatica aplicată în conducerea avansată şi Tehnologii şi aplicaţii informatice, se adresează şi absolvenţilor din domeniul economic, juridic şi umanist. Dacă primul are durata de trei semestre, celelalte două rulează în patru semestre, suficient pentru a se putea specializa şi tinerii care nu au absolvit un domeniu ingineresc”, a afirmat prof. dr. ing. Adrian Filipescu, decanul Facultăţii de Ştiinţa Calculatoarelor. Oferta este completată de Sisteme informatice de conducere avansată, program de studiu de patru semestre. Numărul de locuri pentru care se va organiza admitere este de 42 la buget şi 100 la taxă, imparţite în mod egal între cele două domenii de licenţă (Ingineria sistemelor şi Calculatoare şi tehnologia informaţiei) pentru care vor rula programele de masterat.

Noutăţi la Inginerie Electrică

Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică oferă, pentru admiterea din iulie, trei masterate noi. Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie şi Utilizarea raţională a energiei şi resurse regenerabile sunt adresate absolvenţilor de inginerie electrică. Astfel, primul este orientat către aspectele de calitate şi eficienţă ale conversiei, iar al doilea către tehnologiile de conversie a energiei şi către tipurile neconvenţionale de energie: eoliană, solară. Al treilea program de masterat, Metode avansate de prelucrare a semnalelor, este cu predare în limba engleză şi se adresează celor care au la bază ingineria electronică. Se pot înscrie însă şi absolvenţi din alte domenii inginereşti”, spune prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie, decanul facultăţii. Oferta pentru aceste programe de masterat este de 58 de locuri la buget şi 50 de locuri la taxă.

Două noutăţi la Ştiinţe

Facultatea de Ştiinţe completează oferta educaţională din anii anteriori cu încă două programe de masterat, Matematică didactică şi Management şi calitate în ştiinţe, după cum ne-a mai informat purtătorul de cuvânt al „Dunării de Jos”, Luiza Şerbănescu. „Grupul ţintă îl constituie profesorii de liceu şi gimnaziu, în special cei de matematică, de fizică şi de chimie. De asemenea, cele două masterate se adresează şi persoanelor care lucrează în cercetare. Am considerat că este important să acordăm atenţie interacţiunii dintre cele două direcţii de activităţi, care nu pot fi separate. De altfel, calitatea în cercetare este în strânsă legătură cu calitatea în educaţie. Scopul nostru a fost de a îndeplini trei deziderate: transmiterea de cunoştinţe, formarea de competenţe şi formarea de abilităţi, pentru ultimele două neexistând până acum o ofertă clara”, susţine prof. dr. ing. Lucian Georgescu, decan al Facultăţii de Ştiinţe. Cele două masterate se alătură celor trei deja cunoscute: Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu, Chimia fizică a sistemelor disperse, Monitorizarea şi managementul mediului. Numărul total de locuri pentru care se organizează concurs de admitere în sesiunea iulie, la toate cele cinci programe de masterat, este de 155, dintre care 55 la buget şi 100 la taxă.

Trei masterate la Istorie, Filozofie şi Teologie

Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie organizează, tot în iulie, admitere pentru trei programe de masterat: Spaţiul românesc între orient şi occident (12 locuri la buget, 25 la taxă), Filozofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor (12 locuri la buget, 20 la taxă), Istorie şi spiritualitate filocalică (6 locuri la buget, 30 la taxă). „Cele trei masterate sunt acreditate în urmă cu doi ani, astfel că putem considera că sunt noi. Din păcate, numărul de locuri la buget este mic, iar adresabilitatea tinerilor este din ce în ce mai mare. Pentru masteratul de la Teologie avem studenţi din diferite domenii, pentru cel de la Filozofie avem absolvenţi de istorie şi sociologie, dar şi din administraţia publică, semn că soluţionarea conflictelor este un deziderat foarte larg. Masteratul de la Istorie se adresează tuturor licenţiaţilor, indiferent de domeniu”, declară conf. dr. Ivan Ivlampie, decanul facultăţii.

Un program nou la Brăila

Facultatea de Inginerie din Brăila oferă, pe domeniul de licenţă Inginerie Mecanică, 52 de locuri bugetate şi 20 cu taxă pentru programul de masterat Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice. „Programul se adresează tuturor absolvenţilor de licenţă. Acesta este continuatorul masteratului de succes Inginerie asistată de calculator, la care s-au adaugat discipline de specialitate care deservesc în totalitate noul titlu pe probleme de dinamica maşinilor şi echipamentelor. Se vor studia softuri cu licenţă educaţională, printre care: MECHANICAL DESKTOP, FEMAP, SOLIDWORKS, LAB VIEW, MAT LAB etc”, spune conf. dr. ing. Adrian Goanţă, decanul Facultăţii de Inginerie Brăila.

Calendarul sesiunii iulie

În această sesiune organizează concurs facultăţile de Ştiinţe, Inginerie Electrică şi Electronică, Ştiinţa Calculatoarelor şi Istorie, Filozofie şi Teologie, după următorul calendar:

· 13 - 16 iulie - înscrieri;

· 17 - 21 iulie - susţinerea probelor (unde este cazul) şi prelucrarea datelor;

· 22 iulie - afişarea rezultatelor.

Inginerie Brăila are calendar decalat

Facultatea de Inginerie din Brăila organizează concurs în luna iulie, după următorul calendar:

· 22 - 24 iulie - înscrieri;

· 25 iulie - susţinerea probelor şi prelucrarea datelor;

· 26 iulie - afişarea rezultatelor.

http://www.viata-libera.ro/articol-Mast ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Admitere la masterat, în septembrie

Universitatea „Dunărea de Jos” organizează concurs de admitere la masterat în luna septembrie. Este vorba despre facultăţile care nu au organizat concursul în luna iulie. Admiterea se va face pe bază de dosar şi interviu, după următorul calendar:

· 4-7 septembrie 2009 - înscrieri;

· 8-10 septembrie 2009 - susţinerea probelor (unde este cazul), prelucrarea datelor, afişarea rezultatelor;

· 11-13 septembrie 2009 - redistribuiri, afişarea finală a rezultatelor.

http://www.viata-libera.ro/articol-Admi ... rie_2.html

Link to comment
Share on other sites

Absolvenţii de la «Spiru Haret» şi masterul:

La «stat» da, la «particular» ba

Universităţile gălăţene ”Dunărea de Jos” şi ”Danubius” sunt reticente când vine vorba de înscrierea la programele post-universitare de master a studenţii de la ”Spiru Haret”. Dacă la ”Dunărea de Jos” se vor putea înscrie doar studenţii care au absolvit specializări acreditate din cadrul ”Spiru Haret”, conducerea Universităţii ”Danubius” spune un ”Nu” hotărât studenţilor de la universitatea sus amintită indiferent dacă au absolvit o facultate ”legală” sau nu.

Universitatea ”Dunărea de Jos” va accepta diplomele de licenţă pentru înscrierea la studiile post-universitare de masterat doar pentru studenţii care au absolvit un program acreditat al Universităţii ”Spiru Haret”. Această măsură a fost luată de conducerea instituţiei de învăţământ superior gălăţene, după ce Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei a descoperit că Universitatea ”Spiru Haret”, avea în programă mai multe specializări neacreditate. De precizat este faptul că studenţii absolvenţi ai universităţii sus menţionate care au terminat o specializare acreditată nu vor avea probleme la înscrierea pentru masterat atât la ”Dunărea de Jos” cât şi în celelalte centre universitare din ţară. ”Universitatea ”Dunărea de Jos” nu va accepta diplome de licenţă pentru înscrierea la masterat de la cei care au urmat programe neacreditate. Sunt studenţi de la ”Spiru Haret” care au urmat programe acreditate şi care vor putea da la orice universitate din ţară inclusiv la noi. Repet, este vorba de cei care au absolvit programe acreditate, nu toţi studenţii. Noi suntem pe aceea listă cu încredere ridicată. Dacă vor dori să dea la noi, nu este niciun fel de problemă. Este vorba despre specializările neacreditate, acolo este problema, cele acreditate nu întâmpină niciun fel de probleme”, a explicat Cristian Dumitru, responsabil pe comunicare al Universităţii ”Dunărea de Jos” Galaţi. Aceeaşi măsură a fost adoptată şi la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti unde la concursul de înscriere la master, absolvenţii specializărilor neacreditate de la Universitatea ”Spiru Haret” au fost respinşi.

Studenţii absolvenţi în anii precedenţi nu vor fi afectaţi

Cei care au terminat o specializare la Universitatea ”Spiru Haret” în anii precedenţi şi care urmează masterul la ”Dunărea de Jos” nu vor fi afectaţi de această măsură adoptată de conducerea instituţiei gălăţene deoarece aceştia sunt deja incluşi în procesele de învăţământ. ”Studenţii din anii precedenţi ai universităţii vizate nu vor întâmpina probleme de acest gen deoarece sunt deja incluşi în aceste programe”, a explicat Cristian Dumitru.

Universitatea ”Danubius” nu acceptă studenţii de la ”Spiru Haret”

Contactat telefonic, Benone Puşcă, rectorul Universităţii ”Danubius” a explicat că instituţia pe care o conduce nu va înscrie la master niciun absolvent de la ”Spiru Haret”, fie că a absolvit vreo specializare acreditată sau nu. ”Nu acceptăm studenţii de la ”Spiru Haret”, deoarece aceştia la terminarea facultăţii nu au diplome de licenţe şi nici cea de verificare a cunoştiinţelor. Noi nu avem în prezent studenţi la master, care au absolvit Universitatea ”Spiru Haret””, a spus Benone Puşcă, rectorul Universităţii ”Danubius” Galaţi.

http://www.impartial.ro/index.php?func= ... &articol=1

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Admiterea la masterat, decalată cu patru zile

O informaţie de ultimă oră arată că admiterea la masterat va fi întârziată faţă de calendarul aprobat iniţial. „Ca urmare a apariţiei Legii 250 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, organizarea admiterii pentru studii universitare de masterat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi va fi decalată cu patru zile şi va începe în data de 8 septembrie 2009. În acest timp, universitatea va face o reorganizare a programelor de studiu de masterat în conformitate cu prevederile acestei legi”, a declarat rectorul Universităţii „Dunărea de Jos”, Viorel Mînzu.

Calendarul admiterii pentru masterat este următorul:

- 8-11 septembrie – înscrieri;

- 12-14 septembrie - susţinerea probelor (unde este cazul), prelucrarea datelor, afişarea rezultatelor;

- 15-17 septembrie - redistribuiri, afişarea finală a rezultatelor.

http://www.viata-libera.ro/articol-Admi ... ile_2.html

Link to comment
Share on other sites

Astăzi încep înscrierile la masterat

Astăzi, 8 septembrie, încep înscrierile la masterat la Universitatea „Dunărea de Jos”. Decalate cu câteva zile din motive tehnice, înscrierile vor dura patru zile, până vineri, 11 septembrie. Potrivit metodologiei de admitere, pot participa la concurs atât absolvenţii de licenţă tip Bologna, cât şi cei care au terminat înainte de aplicarea acestui nou sistem. Taxa de înscriere este de 100 de lei, iar media minimă de admitere este 7,00, în limita locurilor scoase la concurs.

Calendarul de admitere

· 8-11 septembrie – înscrieri;

· 12-14 septembrie - susţinerea probelor (unde este cazul), prelucrarea datelor, afişarea rezultatelor;

· 15-17 septembrie - redistribuiri, afişarea finală a rezultatelor.

Actele necesare pentru înscriere

- diploma de bacalaureat, diploma de licenţă/inginer şi anexele, în original. Absolvenţii promoţiei 2009 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverinţa de absolvire în original;

- copie legalizată a certificatului de naştere;

- copie legalizată a certificatului de căsătorie (unde este cazul);

- 3 fotografii tip buletin;

- cerere de înscriere;

- chitanţa de plată a taxei de înscriere;

- declaraţie pe propria răspundere dacă au mai urmat şi alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat (studii aprofundate, masterat). În cazul în care candidaţii declaraţi admişi la masterat au mai beneficiat de pregătire postuniversitară subvenţionată de la buget, vor urma forma de învăţământ respectivă în regim cu taxă.

http://www.viata-libera.ro/articol-Asta ... rat_2.html

Link to comment
Share on other sites

Masterate pentru toată lumea la „Dunărea de Jos”

* Număr mare de locuri la buget * Unele facultăţi sunt deja la a doua sesiune * Taxa de înscriere este 100 de lei * Media minimă de admitere este 7,00 *

Emoţiile admiterii se mută de la absolvenţii de liceu la licenţiaţi. După ce ieri, 8 septembrie, a fost ultima zi de depunere a dosarelor pentru sesiunea a doua de admitere la facultate, în următoarele zile e rândul absolvenţilor de facultate să îşi caute locul potrivit la masterat. Universitatea „Dunărea de Jos” scoate la concurs un număr impresionant de locuri, atât subvenţionate de stat, cât şi cu taxă, la cele mai diverse specializări. Este vorba despre 564 de locuri la buget şi 1.181 cu taxă. Numărul total al locurilor a fost mai mare, însă o serie de facultăţi deja au organizat examen de admitere în sesiunea din iulie. Chiar şi acestea mai au unele locuri disponibile, rămase neocupate după prima rundă de admitere.

Oferta facultăţilor tehnice

Astfel, Facultatea de Mecanică scoate la concurs 100 de locuri la buget şi 100 la taxă, în două domenii: Inginerie mecanică şi Inginerie industrială. Fiecare dintre aceste două domenii are alocate câte patru masterate, însă în final se vor organiza doar cinci, în funcţie de opţiunile candidaţilor.

Facultatea de Nave are un singur domeniu, Inginerie navală şi navigaţie, cu două programe de masterat: Arhitectură navală şi Tehnologii avansate în construcţii navale (ambele în limba engleză). Pentru acestea, Universitatea „Dunărea de Jos” a alocat 36 de locuri la buget şi 35 la taxă.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică, una dintre facultăţile care a organizat deja admitere, mai are 3 locuri la buget şi 12 la taxă pentru două domenii: Inginerie electrică şi Inginerie electronică şi telecomunicaţii.

Şi Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor este la a doua sesiune de admitere de anul acesta, în urma examenului din iulie rămânând libere doar un singur loc la buget şi 39 la taxă pentru domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei, plus alte 47 de locuri cu plată la domeniul Ingineria sistemelor.

Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor are două domenii: Ingineria Materialelor, pentru care scoate la concurs 20 de locuri la buget şi 10 la taxă, şi Ingineria mediului, unde sunt disponibile 30 de locuri subvenţionate şi 40 cu plată.

Deşi a organizat admitere şi în luna iulie, Facultatea de Inginerie Brăila încă mai are locuri multe la două masterate în domeniul Ingineria mediului: 26 la buget şi 20 la taxă. Dintre cele două va fi rulat unul singur, în funcţie de opţiunile candidaţilor.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor are o ofertă foarte consistentă: cinci masterate, grupate pe trei domenii:

- Ingineria produselor alimentare (cu trei masterate: Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor - 25 locuri la buget, 35 la taxă,

- Ştiinţa şi ingineria alimentelor - 25 locuri la buget, 35 la taxă şi Ştiinţa şi

- Ingineria bioresurselor acvatice - 25 locuri la buget, 20 la taxă),

- Inginerie şi management (masteratul Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - 22 locuri la buget, 40 la taxă),

- Ştiinţe inginereşti aplicate (masteratul Biotehnologia resurselor naturale - 22 locuri la buget, 20 la taxă).

Locurile la facultăţile netehnice

Facultatea de Litere are trei masterate la domeniul de licenţă Limbă şi literatură: Teoria şi practica textului - 20 de locuri la buget, 26 la taxă, Traducere şi interpretariat - 19 locuri la buget, 27 la taxă şi Discurs specializat. Terminologii. Traduceri - 19 locuri la buget, 27 la taxă.

Facultatea de Ştiinţe şi-a ocupat locurile la buget încă din prima sesiune, astfel că mai scoate doar 52 de locuri la taxă pentru trei domenii: Fizică, Ingineria mediului şi Matematică.

La Facultatea de Istoria, Filozofie şi Teologie a mai rămas un singur loc la buget după sesiunea iulie, la domeniul Istorie, acolo unde mai sunt totuşi 18 locuri la taxă. La domeniul Filozofie mai sunt disponibile 5 locuri la taxă, iar la Teologie alte 13 locuri cu plată.

O ofertă consistentă vine şi din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice. La cele 5 domenii (Finanţe, Contabilitate, Merketing, Economie şi afaceri internaţionale, respectiv Management) sunt disponibile 110 locuri subvenţionate şi 400 cu taxă.

Facultatea de Drept are un singur masterat, Dreptul European al afacerilor, pentru care scoate la concurs 30 de locuri la buget şi 70 la taxă.

În fine, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport are pentru cele două masterate (Managementul activităţilor sportive şi Kinetoterapie la domiciliu) 30 de locuri plătite de stat şi 90 cu taxă.

Înscrierile au loc până vineri, 11 septembrie, urmând ca interviurile şi probele de departajare, acolo unde este cazul, să se desfăşoare între 12 şi 17 septembrie, facultăţile stabilindu-şi singure zile de concurs. Taxa de înscriere este de 100 de lei, iar nota minimă de admitere este 7,00. Taxa de studii pentru cei admişi pe locurile cu plată variază între 2.200 de lei şi 3.300 de lei pe an. Doar trei facultăţi practică tariful maxim: Litere, Ştiinţe Economice şi Nave. La restul facultăţilor, taxa anuală este de 2.200 de lei.

http://www.viata-libera.ro/articol-Mast ... %9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Încep înscrierile pentru master la Universitatea "Dunărea de Jos"

Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2009-2010, la Facultatea de Drept, începe miercuri, 23 septembrie. Oferta facultăţii este de 30 de locuri la buget şi 70 de locuri la taxă, pentru programul de studii de masterat "Dreptul european al afacerilor". Înscrierile vor avea loc în perioada 23-26 septembrie, între orele 8.00 şi 15.00, la sediul facultăţii din Str. Domnească nr. 111. Susţinerea interviului va avea loc în data de 28 septembrie, ora 17.00, iar afişarea rezultatelor va fi în dată de 30 septembrie 2009. Media finală de admitere se calculează astfel: 20% nota obţinută la interviu, 30% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă, 50% media generală aritmetică de promovare a studiilor. Media minimă de admitere este 7.00. Taxa de înscriere este de 100 de lei.

http://www.monitoruldegalati.ro/index.p ... articol=11

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.