Jump to content

Alocaţii de întreţinere pentru românii angajaţi legal


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Alocaţii de întreţinere pentru românii angajaţi legal

Românii care lucrează legal în Italia pot beneficia de alocaţia pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere, precum şi de alocaţia de maternitate, care se acordă pentru o perioadă de cel mult cinci luni, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Alocaţia pentru nucleul familial este acordată de sistemul italian de protecţie socială pentru a ajuta familiile lucrătorilor compuse din mai multe persoane şi ale căror venituri se situează într-o anumită limită stabilită anual prin lege. Cuantumul acestei alocaţii se stabileşte în funcţie de numărul membrilor familiei şi de venitul total al acesteia. "În compunerea venitului familial sunt incluse toate veniturile supuse impozitului pe venit pentru persoanele fizice şi veniturile de orice natură. Veniturile rezultate din muncă care se iau în calcul pentru obţinerea alocaţiei nu conţin contribuţiile de protecţie şi de asistenţă socială. Anumite prestaţii nu se includ în calcularea venitului familiei, ca de exemplu pensiile de veterani de război, indemnizaţiile pentru persoane cu handicap", informează ANOFM. Potrivit sursei citate, alocaţia se plăteşte numai dacă suma veniturilor rezultate din retribuţii salariale, pensie sau alte prestaţii reprezintă cel puţin 70 la sută din întregul venit al familiei. Acest tip de alocaţie poate fi solicitat pentru următorii membri de familie: soţul sau soţia solicitantului, dacă nu sunt despărţiţi legal, copiii (legitimi, adoptaţi, naturali recunoscuţi, născuţi dintr-o căsătorie precedentă a celuilalt soţ şi încredinţaţi acestuia) şi nepoţii pe cale ascendentă cu vârstă sub 18 ani încredinţaţi spre creştere, copiii majori cu handicap care, din motive fizice sau mentale, se află în incapacitate de muncă, fraţii, surorile şi nepoţii solicitantului, minori sau majori cu handicap, dacă sunt orfani de ambii părinţi şi nu au dreptul la pensie de urmaş. Potrivit legislaţiei italiene, toate aceste persoane fac parte din nucleul familial chiar dacă nu locuiesc împreună cu solicitantul, nu se află în întreţinerea solicitantului sau dacă nu sunt rezidenţi în Italia (membrii de familie ai cetăţeanului străin au dreptul la alocaţie dacă sunt cetăţeni comunitari). "În aceste condiţii, după 1 ianuarie 2007, cetăţenii români şi bulgari care lucrează legal în Italia, inclusiv cei ai căror membri de familie sunt rezidenţi în ţara de origine, pot beneficia, după obţinerea unei autorizaţii, de alocaţie pentru nucleul familial", potrivit ANOFM. Pentru a beneficia de această alocaţie, românii trebuie să prezinte la reprezentanţa Institutului Naţional de Protecţie Socială (INPS) formularul european corespunzător sau, direct la angajator, formularele utilizate în acest scop, la nivel naţional, de către cetăţenii italieni. Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorul trebuie să plătească alocaţia în baza cererii lucrătorului care demonstrează că are acest drept, dar, în anumite cazuri, angajatorul plăteşte această alocaţie numai dacă lucrătorul a obţinut o autorizaţie din partea INPS. "Această autorizaţie este solicitată pentru plata alocaţiei pentru următoarele persoane: membrii rezidenţi în străinătate, copiii părinţilor divorţaţi, despărţiti, copiii naturali recunoscuţi de ambii părinţi, fraţii, surorile, nepoţii, membrii de familie cu handicap care nu au o invaliditate de 100%. Alocaţia este plătită de către angajator o dată cu salariul. Ulterior angajatorul solicită la INPS rambursarea sumelor plătite", precizează ANOFM. În cazul menajerelor, muncitorilor agricoli sau şomerilor, alocaţia este plătită direct de către INPS. Solicitanţii trebuie să ştie că acest tip de alocaţie scade pe măsură ce creşte venitul familiei. În plus, în prezenţa unor nuclee familiale numeroase (cel puţin patru copii sau persoane cu statut similar aflate în întreţinere având vârsta de până la 26 ani), pentru calcularea alocaţiei, inclusiv persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani împliniţi sunt asimilate copiilor minori, dacă sunt studenţi sau ucenici. "Pentru acordarea alocaţiei copiilor şi persoanelor cu statut similar aflate în întreţinere, cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, studenţi sau ucenici, este necesar să se primească o autorizare care este eliberată de INPS, cu valabilitate de un an. În cazul în care nu mai este îndeplinit unul dintre criteriile care dau dreptul la prestaţie (persoana împlineşte 21 de ani, îi expiră contractul de ucenicie etc.), aceasta nu mai este acordată", mai arată ANOFM. Institutul Naţional pentru Protecţie Socială din Italia a stabilit noile valori ale alocaţiei pentru nucleul familial, valabile pentru anul în curs. Potrivit Circularei emise de INPS, alocaţia pentru nucleul familial este de 124,89 de euro. Condiţia de acordare a acestei prestaţii este ca venitul să fie egal sau inferior sumei de 22.480,91 de euro. Prin aceeaşi circulară sunt prevăzute şi noile valori ale alocaţiei de maternitate, valabile pentru anul curent. "Nivelul indemnizaţiei lunare de maternitate pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008, în valoare integrală, care se acordă pentru naşteri, adopţii realizate în urma unei perioade de adaptare şi adopţiile care nu implică o perioadă de probă, este de 299,53 euro", precizează ANOFM. Această indemnizaţie se acordă pentru o perioadă de maximum cinci luni şi trebuie să fie solicitată primăriei de rezidenţă în cel mult şase luni de la naştere sau intrarea în familie a copilului adoptat.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.