Jump to content

Cum se intră în şomaj


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Cum se intră în şomaj

In ultima perioada forte multi romani au devenit someri. Ziua veche va prezinta conditiile in care puteti beneficia de ajutorul de somaj. Pentru a nu umbla pe drumuri fara rost si pentru a putea beneficia cat mai repede de ajutorul de somaj este bine sa aveti pregatite toate documentele atunci cand va veti prezenta la unul din sediile Agentiei Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare.Inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau la punctul de lucru in raza caruia isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca sau a realizat venituri in acea localitate.

Acte necesare inregistrarii persoanei in cautarea unui loc de munca

* - actul de identitate;

* - actele de studii si de calificare;

* - carnetul de munca, in cazul persoanelor provenite din munca;

* - adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este apta de munca sau are, eventual, restrictii medicale.

Conditii de acordarea indemnizatiei de somaj

* Potrivit prevederilor art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

* a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii

* b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indicatorul social de referinta;

* c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

* d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

Cuantumul indemnizatiei de somaj

* Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o suma fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din salariul de baza minim brut pe ţară garantat in plată, in vigoare la data stabilirii acesteia, la care se adaugă, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 3 ani, o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate in funcţie de stagiul de cotizare. Cotele procentuale sunt:

- 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani

- 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani

- 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani

- 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani

Acte necesare acordarii indemnizatiei de somaj

* Cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj

* Cererea va fi insotita de urmatoarele documente care urmeaza a fi prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj:

* a) actul de identitate, in original si copie;

* b) actele de studii si de calificare, in original si copie;

* c) certificat de nastere,in original si copie;

* d) certificat de casatorie,in original si copie;

* e) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale;

* f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;

* In afara actelor si documentelor prevazute mai sus, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de :

A) in cazul persoanelor provenite din munca:

* a) carnetul de munca in, original si copie, si adeverinta eliberata de la ultima unitate, din care sa rezulte data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si baza lunara de calcul, pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, pentru care acestia au retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala si au platit contributia datorata de angajator, anterioare datei incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;

* b) copia hotarârii definitive de reintegrare in munca, atunci când reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care a fost incadrat in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

* c) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii unde persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;

* d) declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmând ca agentia sa verifice la organele competente, veridicitatea declaratiei.

B) in cazul persoanelor care au beneficiat de concediu pentru cresterea copilului pâna la implinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap:

* a) carnetul de munca, in original si copie;

* b) certificatul de nastere al copilului in original si copie;

* c) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

* d) declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmând ca agentia sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei.

Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj

* a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de câte ori este solicitata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde este inregistrata pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

* b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca unde este inregistrata, orice modificare privind:

* - incadrarea in munca;

* - emiterea certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente;

* - realizarea unor venituri lunare mai mari decat indicatorul social de referinta;

* - plecarea din tara;

* - concediul de maternitate sau de ingrijire a copilului;

* - pensionarea;

* - admiterea intr-o forma de invatamânt;

* - alte situatii;

* c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca

http://ziuaveche.ro/social/82-utile-cum-intram-in-soma

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.