Jump to content

Ajutorul de deces. Condiţii de acordare


dcp100168

Recommended Posts

Aflaţi totul despre ajutorul de deces

* Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare

Suma acordată de stat în cazul decesului unui pensionar sau al unui angajat din sistemul asigurărilor sociale s-a majorat cu 7,87%. Conform Casei Judeţene de Pensii, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, ajutorul de deces a crescut de la 1702 lei, cât a fost până în prezent, la 1.836 lei. Pentru decesul unui membru de familie al asiguratului (contribuabil la Fondul asigurărilor sociale), se acordă un ajutor de 918 lei, reprezentând 50 % din cel integral.

Condiţii de acordare a ajutoarelor

Ajutorul de deces se acordă la cerere, în cazul decesului asiguratului, soţului supravieţuitor, copilului, părintelui, moştenitorului sau oricărei alte persoane care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare. Ajutorul se achită în termen de 24 de ore de la solicitare, de către angajator (în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia), de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj (în cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie al acestuia) sau Casa de Pensii (în cazul decesului pensionarului). Solicitantul trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii cuponul de pensie ale decedatului, certificatul de deces (în original şi copie), actul de identitate al solicitantului, precum şi actul prin care reiese că solicitantul a suportat cheltuielile privind decesul asiguratului.

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Mai_multi_bani_pentru_ajutorul_de_deces_0_200380035.html

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Valoarea ajutorului de înmormântare

În conformitate cu prevederile Legii 263/2011, în cazul decesului unui asigurat în sistemul public de pensii sau al unui pensionar, cuantumul ajutorului de deces este de 2.022 lei, ne informează Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CJPAS) Galaţi.

Dacă decedatul este membru de familie al asiguratului sau pensionarului, cuantumul plăţii efectuate de către stat cu titlul de ajutor de înmormântare va fi de 1.011 lei.

http://www.viata-libera.ro/articol-Valoarea_ajutorului_de_inmormantare__2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Actele necesare pentru a primi ajutorul de înmormântare

Asiguraţii, pensionarii, dar şi rude apropiate ale acestora pot primi între 1.000 şi 2.000 de lei din partea statului, ca ajutor de înmormântare. Pentru a-l obţine, păstraţi chitanţele oferite de firmele de pompe funebre.

Ajutorul de înmormântare este oferit de statul român în cazul decesului unei persoane asigurate, unui pensionar sau al unui membru de familie care nu are drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului. Valoarea acestei indemnizaţii este de 2.022 de lei, în cazul asiguratului sau al pensionarului, şi de 1.011 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Banii pot fi obţinuţi în 24 de ore, dacă solicitarea este făcută repede, înaintea înmormântării.

"Suma oferită acoperă o mică parte din cheltuieli"

"M-am ocupat de ridicarea ajutorului de înmormântare pentru socrii mei, ambii pensionari. Suma oferită acoperă o mică parte din cheltuieli, însă se dă foarte repede. Am depus actele la două zile după înmormântare şi peste alte două zile i-am ridicat. Chitanţele pe care le-am avut de la coşciug, spre exemplu, au fost scrise pe numele meu, pentru a nu avea probleme la ridicarea banilor", ne-a povestit Maria Ion, din Galaţi.

Banii, plătiţi de angajator sau de casele de pensii

Calitatea de asigurat o are orice persoană fizică pentru care angajatorul are obligaţia să reţină şi să plătească o contribuţie individuală de asigurări sociale, sau orice persoană ce achită, în nume propriu, contribuţia individuală de asigurări sociale în conformitate cu normele legii.

Pentru a beneficia de ajutorul de deces nu mai este nevoie de alte contribuţii. "Banii sunt obţinuţi prin depunerea unei simple cereri, însoţită de câteva acte care să facă dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionale pentru organizarea înmormântării", potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plătitorii acestui drept de asigurări sociale, respectiv la angajator în cazul decesului unei persoane ce are un contract legal de muncă, la instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, la casa teritorială de pensii, în cazul decesului unui pensionar sau al unui membru de familie al acestuia.

Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutorul

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente, care trebuie depuse la casele de pensii sau la angajator:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

b) certificat de deces (original şi copie);

c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie). Spre exemplu, chitanţe de la preot sau de la firma de pompe funebre de unde a fost cumpărat sicriul.

evz.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Ajutoare de deces mai mari în 2012

Cuantumul ajutorului acordat prin intermediul Casei Judeţene de Pensii Galaţi în cazul decesului unui asigurat sau a unui pensionar a crescut în acest an la 2.117 lei, faţă de anul trecut când cuantumul sprijinului financiar acordat de stat a fost de 2.022 de lei.

Potrivit informaţiilor furnizate de către directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Galaţi, Denis Aramă, noul cuantum al ajutorului de deces a fost prevăzut în Legea 294 din 2011, prin care s-a prevăzut şi faptul că valoarea câştigului salarial mediu aferent anului 2012 este de 2.117 lei.

Potrivit informaţiilor furnizate de directorul Casei Judeţene de Pensii, cei îndreptăţiţi să primească ajutorul de deces trebuie să vină cu o serie de documente la instituţie, banii fiind acordaţi în cel mai scurt timp. „În cursul anului trecut, Casa Judeţeană de Pensii Galaţi a acordat un număr de 5.178 de ajutoare de deces, în valoare totală de 12.198.137 lei”, ne-a declarat directorul CJP Galaţi, Ana Denis Aramă.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Cresc ajutoarele acordate în caz de deces
Potrivit informaţiilor furnizate de către directorul general al Casei Judeţene de Pensii Galaţi, Ana Denis Aramă, începând cu data de 25 februarie cuantumul ajutorului de deces a crescut comparativ cu anul trecut, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 6 din 2013. Practic, valoarea ajutorului acordat de Casa Judeţeană de Pensii Galaţi în cazul decesului unui asigurat sau pensionar este egală cu valoarea câştigului salarial mediu brut pe economie, care începând cu data de 25 februarie este de 2.223 lei. Dacă până la intrarea în vigoare a noii legi valoarea ajutorului acordat în cazul decesului unui asigurat sau pensionar era de 2.117 lei, începând cu data de 25 februarie, cuantumul acestuia va creşte la 2.223 de lei. În ceea ce priveşte ajutorul acordat în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, acesta este, începând cu 25 februarie, de 1.112 lei.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Ajutorul de înmormântare creşte din această lună la 2.681 de lei

Datorită creşterii valorii punctului de pensie, de la 830,2 lei, cât era în 2015, la 871,7 lei, începând cu această lună vor creşte pensiile, a declarat directoarea Casei Judeţene de Pensii Galaţi, Denis Aramă. Potrivit acesteia, la nivelul judeţului Galaţi există 141.540 de pensionari, din care din care 15.277 (circa 11%) sunt pensionari agricultori iar restul de 126.263, pensionari în sistemul de asigurărilor sociale de stat.
Alte majorări aplicate de la 1 ianuarie 2016 sunt un “plus” de 34 de lei la indemnizaţia de însoţitor şi o creştere de 226 de lei la suma acordată drept ajutor de înmormântare. Astfel, cei 765 de însoţitori ai persoanelor cu grad de invaliditate I din judeţul Galaţi vor primi, lunar, câte o indemnizaţie de 698 lei, faţă de 664 de lei, cât era stabilită în 2015. Totodată, ajutorul de înmormântare creşte din această lună de la 2.415 lei la 2.681 de lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, suma fiind acordată la jumătate (1.341 de lei) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. O creştere - totuşi nesemnificativă - se va datora şi aplicării, de la 1 ianuarie 2016, a unui indice de corecţie de 1,09 (faţă de 1,07, cât era în 2015), corecţie ce se aplică o singură dată, la deschiderea dreptului de pensie, conform art 170 din Legea 263/2010, cu modificările ulterioare.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Casa Judeţeană de Pensii Galaţi anunţă creşterea ajutoarelor de deces

Aşa cum bine ştim, de la 1 Ianuarie 2018, angajatorii nu vor mai plăti contribuţiile sociale, acestea trecând în seama angajaţilor, salariul minim brut pe economie va creşte şi el, astfel că salariul va ajunge de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, iar impozitul pe venit va scade de la 16% de la 10%. Însă, schimbările nu încetează să apară în privinţa contribuţiilor la asigurările sociale. Astfel că, plata ajutoarelor de deces pentru asiguraţi se va face de la Casa Judeţeană de Pensii, prin casieriile unităţii şi nu de către angajator ca înainte.

Practic, dacă nu locuieşti în Galaţi şi te aflii în orice sat/comună din judeţ, pentru a primi acest ajutor, rudele celui decedat trebuie să bată drumul pănă la Galaţi pentru a beneficia de acest ajutor.
Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 3/2018 cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 este următorul:
- în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 4.162 lei
- în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.081 lei.
Noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 4.162 lei, respectiv de 2.081 de lei se aplică cu data de 6 ianuarie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 3/2018.
Pentru perioada 1 ianuarie- 5 ianuarie 2018 se vor avea în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr.7/2017, respectiv:
- în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 3.131 lei
- în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.566 lei.

În legătură cu acest subiect, directorul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Galaţi, Ana Denis Aramă, a declarat că: ”Ajutorul de deces pentru asiguraţi se acordă de către Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, prin casieria unităţii. Nu se mai acordă de către angajatori. Înainte, angajatorul întocmea dosarul în vederea acordării acestui ajutor şi-şi deducea prin Declaraţia 112, declaraţie care se depunea la Finanţe, îşi deducea din cuantumul contribuţiei sociale datorată către stat această sumă de ajutor de deces. Pentru un control mai riguros, s-a luat această măsură de a se acorda prin intermediul instituţiei noastre. Este o măsură mai bună, pentru că, având în vedere că din acest buget se acordă pensiile, avem nevoie de un control mai riguros şi în prvinţa acestor ajutoare sociale de stat”.

Persoana care doreşte să ridice ajutorul de deces de la Casa Judeţeană de Pensii va trebui să depună un dosar care va conţine: certificatul de deces în original şi copie, copia după buletin respectiv cartea de identitate a persoanei care face dovada că a cheltuit pentru decedatul respectiv dovada pentru cheltuielile de înmormântare, cu documente fiscale, factură fiscală, dovada că persoana asigurată a fost la momentul decesului asigurată în sistem printr-o copie a Registrului Salariaţilor, respectiv al REVISAL-ului, care va fi obţinută de către angajator.

Ajutorul de deces, în valoare de 4.162 de lei, se va acorda în termen de 3 zile lucrătoare, iar această solicitare poate fi depusă în termen de 3 ani de la deces.

În 2017, s-au dat în judeţul Galaţi 6.005 ajutoare de deces, în medie 500 pe lună.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Valoarea ajutorului de deces creşte de la 01 ianuarie 2022

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a fost publicată marţi în Monitorul Oficial, iar acest act normativ stabileşte că valoarea ajutorului de deces se va majora de la 5.380 lei, cât este în prezent, la 6.095 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022.

În funcţie de situaţii specifice, cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferenţiat, de la 1 ianuarie 2022, după cum urmează:
- suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;
- suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Potrivit Legii 263/2010, ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor documente transmise fie prin serviciile poştale, fie în format electronic, pe baza certificatului de deces. Acest lucru înseamnă că banii trebuie ceruţi, deoarece ei nu vin automat, iar ajutorul se va achita în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

În cazul în care este vorba despre decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, dar care nu figurează ca asigurat sau pensionar în evidenţele autorităţilor, Legea 263/2010 stabileşte că ajutorul poate fi în continuare cerut. Singura diferenţă este că ajutorul primit pentru decesul unui membru de familie va fi jumătate din cuantumul stabilit iniţial.

Ajutorul de deces se calculează prin raportarea la câştigul salarial brut lunar.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Se majorează valoarea ajutorului de deces

Potrivit proiectului de lege pentru stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, pus marți în dezbatere publică, valoarea ajutorului de deces va fi stabilită la:

6.789 de lei – în cazul asiguratului sau pensionarului;
3.395 de lei – în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Astfel, valoarea ajutorului de deces urmează să crească cu aproape 700 de lei peste valoarea din prezent, de 6.095 de lei.

Conform Legii 263/2010, ajutorul se acordă în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, iar de el beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Ajutorul de deces se acordă, de principiu, în baza unei cereri și a certificatului de deces.

reperul.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.