Jump to content

Profesorii vor lua gradaţii de merit pe cinci ani


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Profesorii vor lua gradaţii de merit pe cinci ani

Cadrele didactice nu vor mai primi, din acest an, salarii de merit, în schimb, câştigătorii gradaţiilor de merit vor beneficia de spor pentru o perioadă mai lunga.

Din 2010, aceasta recompensă financiară pentru profesorii valoroşi se va acorda pentru cinci ani, în loc de patru, cât prevedea metodologia în anii trecuţi. Gradaţia de merit reprezintă un plus de 25 la sută din salariul de bază şi se acordă pentru 16 la sută din posturile pe judeţ.

În perioada 1-15 martie, comisia paritară a ISJ va stabili punctajele aferente criteriilor de acordare a gradaţiei de merit, iar în perioada 15 martie - 12 aprilie solicitanţii pot depune, la ISJ, dosarele care conţin documentele justificative.

Între 15-20 aprilie, se vor analiza documentele depuse la dosar. Lista parţială a beneficiarilor, înainte de contestaţii, va fi afişată pe 13 mai 2010. Contestaţiile se depun între 13-17 mai, iar rezultatele finale se afişează pe 24 mai. Pe 30 iulie se va emite ordinul ministrului cu lista beneficiarilor.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi suplinitorii, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională şi calificativul „foarte bine”, în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării.

http://www.viata-libera.ro/articol-Gradatii_de_merit_pe_perioada_mai_lunga_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Aproape 280 de gradaţii de merit în învăţământul gălăţean

De la 1 septembrie 2010, 278 de cadre didactice, directori, inspectori şcolari şi personal didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ gălăţene primesc o gradaţie de merit, adică, lunar, 25 la sută din salariul de bază. Pentru prima dată, beneficiarii primesc recompensa financiară pentru următorii cinci ani, şi nu pentru patru. Din acest an şcolar, se modifică radical şi metodologia de acordare a distincţilor. Candidaţii trebuie să realizeze un proiect de lucru cu elevii, pe următorii patru ani, şi nu o autoevaluare a activităţilor realizate în anii anteriori, cum era până cum. Termenul-limită de depunere a proiectelor la secretariatele unităţilor de învăţământ este 1 octombrie.

http://www.viata-libera.ro/articol-Aproape_280_de_gradatii_de_merit_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Calendarul concursului din 2011 pentru acordarea gradaţiilor de merit

Cadrele didactice şi ceilalţi angajaţi din şcoli îşi pot pregăti deja dosarele dacă doresc să obţină o gradaţie de merit pentru următorii 5 ani, începând cu 1 septembrie 2011. Metodologia de desfăşurare a concursului de acordare a acestei premieri nu s-a modificat faţă de anii anteriori, reprezentând 25 la sută din salariul de bază al beneficiarului.

Calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit, sesiunea 2011, este următorul:

- 1-15 martie: detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ).

- 15 martie-11 aprilie: depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic, la registratura ISJ.

- 12-20 aprilie: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate.

- 27 aprilie-6 mai: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului.

- 27 aprilie-6 mai: verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ.

- 10-12 mai: consiliul de administraţie al ISJ aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării.

- 13 mai: afişarea listei la avizierul ISJ.

- 16-18 mai: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat.

- 19-23 mai: rezolvarea contestaţiilor de către comisie.

- 26 mai: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al ISJ şi afişarea acestora.

- 29 iulie: emiterea ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Din anul şcolar 2014-2015, activitatea personalului didactic va fi evaluată pe baza unui raport de activitate motivat sau a portofoliului personal, certificat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de patru ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii unităţii de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului comisiei metodice.

http://www.viata-libera.ro/articol-Concursul_pentru_acordarea_gradatiilor_de_merit_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Începe bătălia pentru gradaţiile de merit

Începând de săptămâna viitoare, cadrele didactice se pot înscrie pentru obţinerea gradaţiilor de merit. Dosarele cu documente justificative privind activitatea profesorului respectiv se vor depune la ISJ în perioada 15 martie – 11 aprilie. Între 12 aprilie – 6 mai se va face verificarea dosarelor de către comisiile de la ISJ şi de către cei de la sindicatele reprezentative.

Până pe 13 mai, lista cu profesorii beneficiari ai gradaţiei de merit trebuie afişată la avizier. Între 16-18 mai se depun contestaţiile, iar rezolvarea lor se va face între 19-23 mai. Lista finală va fi dată publicităţii pe 26 mai.

Gradaţia de merit înseamnă 25 la sută din salariu, pe o perioadă de patru ani.

http://www.viata-libera.ro/articol-Incepe_batalia_pentru_gradatiile_de_merit_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

436 de candidaţi pentru gradaţie de merit

La concursul din 2011, 436 de angajaţi ai şcolilor gălăţene speră să obţină o gradaţie de merit, acordată pe o perioadă de cinci ani. Conform datelor oferite de inspectorul şcolar general adjunct Onuţ Atanasiu, cele mai multe dosare s-au depus la învăţători (71), educatoare (55), discipline tehnice (24), management (42), matematică (22), iar cele mai puţine la biologie şi la psihologi şcolari (câte 4).

Inspectorul şcolar general adjunct apreciază că, din septembrie 2011, vor intra în plată în jur de 200 de gradaţii de merit, mai puţin decât în anii trecuţi. Onuţ Atanasiu a explicat că, anual, intră în plată în medie 250 de asemenea distincţii, deoarece numărul tuturor gradaţiilor în plată trebuie să reprezinte 16 la sută din numărul total de posturi de la disciplina în cauză. În acest an s-a diminuat numărul posturilor din şcoli, ba, mai mult decât atât, într-unul dintre anii trecuţi fosta conducere a ISJ ar fi acordat mai multe premieri decât era cazul – 320, a mai spus acesta.

Lista cu punctajele obţinute de candidaţi va fi afişată la sediul ISJ pe 13 mai, iar eventualele contestaţii se înregistrează în perioada 16-18 mai.

http://www.viata-libera.ro/articol-436_de_candidati_pentru_gradatie_de_merit.html

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Suspiciuni de blat la acordarea gradaţiilor de merit

Semnalele de nemulţumire vin de la unii profesori care nu au primit gradaţii de merit, deşi au avut punctaje mari. Conducerea inspectoratului şcolar spune că toate gradaţiile au fost împărţite corect, conform algoritmilor din metodologie.

La numai o zi după afişarea listelor cu candidaţii declaraţi câştigători în cursa pentru o gradaţie de merit, au început să apară şi nemulţumirile. Semnalele vin în special dinspre profesorii de Chimie, Matematică şi Ştiinţe socio-umane. "Sunt revoltată şi uimită în acelaşi timp pentru că s-au afişat rezultatele concursului pentru gradaţia de merit şi nu au nicio logică. Grila de evaluare este aceeaşi pentru toţi profesorii, însă sunt discipline la care au luat cei care aveau 60 de puncte şi discipline, precum chimia sau socio-umane, la care s-a picat cu 62 sau chiar 71 de puncte", spune un profesor de chimie de la un liceu prestigios din Galaţi (profesor care, temându-se de represalii, nu a dorit să i se facă public numele).

Un alt profesor, cu state vechi de plată în învăţământul gălăţean este şi mai revoltat: "Pe site-ul Inspectoratului Şcolar găsiţi rezultatele care nu sunt deloc corecte. Un profesor debutant ia gradaţie, cu 60 de puncte şi altul nu, chiar dacă munceşte <<pe bune>> şi toate hârtiile din dosar sunt corecte. Nu ştiu dacă e vorba de prietenii, de găşti sau este pur şi simplu o bătaie de joc! Nu mi de pare just, dar oare se mai poate vorbi de corectitudine în ţara asta?", se întreabă acesta revoltat.

Mai există şi dascăli care cred că anul acesta au primit exagerat de multe gradaţii de merit managerii de unităţi şcolare şi mulţi oameni din categoria personalului didactic auxiliar.

Conducerea Inspectoratului Şcolar ne asigură însă că totul a fost făcut ca la carte. "Conform metodologiei, gradaţiile de merit se pot acorda la 16% din numărul total de norme, didactice şi didactice auxiliare, scăzându-se cele în plata. Aşa s-a ajuns la nivelul judeţului Galaţi la un număr de 205 gradaţii, la care s-au adaugat 12 care provin din gradaţii acordate în anii 2008, 2009 şi 2010 pentru cadre didactice, care între timp au ieşit la pensie. Astfel s-a procedat la fiecare disciplină rezultând numărul de gradaţii de merit pe disciplină", spune inspectorul şcolar Onuţ Atanasiu, cel care a coordonat activitatea de acordare a gradaţiilor de merit. Acesta mai spune că dosarele au fost analizate în consiliile consultative alături de Inspectorul Şcolar, respectându-se grila de punctaj.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.