Jump to content

Trei sferturi dintre români nu plătesc CASS


dcp100168

Recommended Posts

Trei sferturi dintre români nu plătesc CAS-ul

Trei români din patru nu îşi plătesc contribuţia la asigurările de sănătate. Numărul contribuabililor a scăzut în ultimii ani, iar cei cinci milioane de plătitori susţin cheltuielile pentru 21 de milioane de beneficiari. ”Numărul contribuabililor a scăzut, astfel încât acum avem aproximativ 4,8 milioane de plătitori care susţin, de fapt, cheltuielile pentru cei aproximativ 21 de milioane de potenţiali consumatori”, spun reprezentanţii Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Printr-un calcul simplu, rezultă că numai un sfert dintre români îşi plătesc contribuţiile la asigurările de sănătate, iar celelalte trei sferturi au aceleaşi drepturi ca şi plătitorii. Până de curând, numărul românilor asiguraţi medical depăşea cu puţin cifra de cinci milioane. La începutul acestui an, s-a constatat că numărul contribuabililor s-a redus. "Estimarea Ministerului de Finanţe pentru bugetul pe anul 2010 a fost făcută având în vedere aproximativ 5,2 milioane de salariaţi plătitori la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate. Încasările pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului curent au fost mult sub estimări şi au corespuns unui număr de aproximativ 4,8 milioane de salariaţi plătitori", explică reprezentanţii Casei de Sănătate. Întrebaţi de ce raportul dintre plătitori şi beneficiari este atât de mare, reprezentanţii CNAS spun că, potrivit legislaţiei în vigoare, anumite categorii de persoane sunt scutite de plata contribuţiei la Fondul Naţional Unic de Asigurare de Sănătate.

Categorii scutite de la plata CAS

Conform legii, din această categorie a persoanelor scutite de la plata contribuţiilor la asigurările de sănătate (CAS), fac parte copiii şi tinerii cu vârsta de până la 18 ani, studenţii care nu au un loc de muncă, persoanele fără venituri proprii care se află în întreţinerea unui asigurat. De la plata contribuţiei de sănătate, sunt scutite şi persoanele cu handicap sau femeile însărcinate care nu au venit ori al căror câştig este sub salariul minim de bază. Aşadar, aceste persoane sunt asigurate din punct de vedere medical fără a plăti contribuţia şi beneficiază de toate drepturile care decurg din această calitate - servicii medicale în asistenţa medicală primară şi de specialitate, internări gratuite, medicamente cu şi fără contribuţie personală, dispozitive medicale. ”Totuşi, în ultimii ani, a crescut progresiv numărul acestor categorii de persoane, care nu-şi plătesc contribuţia. Avem aproximativ 4,2 milioane de copiii, circa 3,8 milioane de pensionari pentru limita de vârstă, aproape un milion de pensionari de invaliditate şi cam tot atâţia români aflaţi în categoria celor care soţul, soţia sau părinţii sunt fără venituri proprii şi se află în întreţinerea unei persoane asigurate”, precizează reprezentanţii CNAS. Potrivit acestora, din cei aproape cinci milioane de români care contribuie la fondul de sănătate, 1.200.000 sunt bugetari. În prezent, contribuţia pentru sănătate s-a redus la 10,7% şi, în plus, numărul asiguraţilor a scăzut. În 1999, când a început reforma în Sănătate, un român vira Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate un procent de 14%. Plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate este obligatorie, chiar dacă un român îşi face asigurare medicală privată.

http://www.impartial.ro/index.php?func=articol&domeniu=Social&articol=6

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Cine poate benficia de servicii medicale gratuite fără plata CASS

  • De servicii medicale gratuite pot beneficia atât persoanele fără venituri, în anumite condiţii, cât şi persoanele care se află în întreţinerea unui salariat

Numeroşi gălăţeni pot beneficia de servicii medicale gratuite în sistemul sanitar de stat, deşi nu plătesc contribuţia lunară la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate. Persoanele în cauză sunt numite coasiguraţi şi au parte de aceste facilităţi fie pe baza contribuţiei la bugetul de asigurări a unui membru al familiei, fie ca urmare a includerii într-o categorie scutită prin lege de la plata acestei contribuţii. În fiecare lună, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Galaţi trebuie să trimită către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice o listă a tuturor coasiguraţilor din judeţul Galaţi.

Cine poate beneficia

Persoanele trecute lunar pe această listă trebuie să fie incluse în una din următoarele categorii: copiii până la vârsta majoratului, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, precum şi ucenicii sau studenţii care nu realizează venituri din muncă; tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi care nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; persoanele cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri din muncă, din pensie sau din alte surse; femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub nivelul salariului minim brut pe ţară; bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate derulate de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu au venituri din muncă, din pensie sau din alte surse.

Veteranii de război şi victimele regimului comunist

De asemenea, şi gălăţenii care au avut de suferit în timpul regimului comunist au dreptul la asigurare medicală fără a plăti contribuţia aferentă. Aceste categorii sunt: persoanele persecutate politic de regimul comunist; veteranii de război; invalizii şi văduvele de război; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi celor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993, privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice, în perioada anilor 1945-1989.

Controale preventive şi pentru gălăţenii neasiguraţi

Potrivit unor modificări legislative intrate în vigoare de la începutul lui 2015, şi gălăţenii neasiguraţi pot beneficia de o serie de servicii medicale prevăzute în pachetul minimal de asigurări de sănătate. Scopul acestor modificări a fost acela de a îmbunătăţi starea generală de sănătate a populaţiei printr-o serie de controale preventive. Astfel, gălăţenii cu vârste cuprinse între 18 şi 39 de ani, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, pot beneficia de un consult medical gratuit, o dată la trei ani, la medicul de familie. În cazul persoanelor trecute de 40 de ani, consultul se va face anual. Gălăţenii neasiguraţi pot alege orice medic de familie pentru a face acest consult. Mai apoi, medicul va primi bani pentru consultaţie de la CJAS Galaţi. În acelaşi timp, orice persoană beneficiază de servicii medicale în regim de urgenţă sau atunci când boala de care suferă ar putea contribui la izbucnirea unei epidemii.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

6,7 milioane de plătitori, din 17,4 milioane de beneficiari

Plecarea din țară în ultimii ani a unui număr mare de români apți de muncă nu a lăsat în dificultate doar sistemul de pensii, ci și sistemul public de sănătate. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, numărul asiguraților se situează la 17,4 milioane de persoane, în timp ce cel al persoanelor care plătesc contribuții este de 6,7 milioane. Îngrijorător pentru viitorul României, numărul pensionarilor scutiți de contribuții la sănătate este mai mare decât al copiilor și tinerilor care își continuă studiile.

Cele mai mari dezechilibre sunt în județele din nordul Moldovei, Suceava și Botoșani, singurele în care, din 100 de beneficiari, mai puțin de 30 sunt și contributori la sistemul de sănătate. Mai mult de 40 de contributori la 100 de beneficiari de asigurare sunt în Vâlcea, Timiș, Brașov, Sibiu, Cluj, Argeș, Arad și Ilfov, în timp ce doar Bucureștiul trece la nivel național peste pragul de 50 de plătitori din 100 de beneficiari.

Printre beneficiari de asigurări de sănătate scutiți de plata contribuției: 4,4 milioane - copii până la vârsta 18 ani, tinerii de 18-26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști; 1.448 - tinerii până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului; 716.719 - persoane aflate în întreținerea unei persoane asigurate, soțul, soția și părinții fără venituri proprii; 235.984 - persoane persecutate din motive politice, deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele prevăzute de Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977, pentru drepturile bănești acordate de aceste legi; 128.627 - persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 37.806 - bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni; 23.292 - femeile însărcinate și lăuzele; 240.900 - persoanele în concedii medicale, precum și cele în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale; 157.107 - persoanele în concediu pentru creșterea copilului sau în concediu de acomodare, în cazul celor care adoptă copii; 35.648 - persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv; 76.549 - persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii; 373.954 - persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii privind venitul minim garantat; 4,44 milioane - persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală; 7 - cetățeni români, victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni; 2.731 - personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte.

Situația numărului de persoane asigurate în sistemul de asigurări de sănătate la sfârșitul lunii mai

Galați - Total asigurați 453.906 -  Persoane asigurate cu venituri din salarii sau asimilate salariilor 121.454 - Persoane asigurate cu plata directă a contribuției 29.408 - Plătitori/ 100 beneficiari 33,2

cas1-vert.jpg

profit.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.