Jump to content

Masterat 2010 la Galaţi


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Admiterea la masterat la Universitatea „Dunărea de Jos”

În septembrie, Universitatea „Dunărea de Jos” va scoate la concurs 770 de locuri la buget, la ciclul de studii universitare de masterat, învăţământul de zi. Conform hotărârii Senatului universităţii, admiterea pentru ciclul II de studii universitare se desfăşoară în perioada 6-15 septembrie. Astfel, între 6-9 septembrie are loc înscrierea candidaţilor, pe 10 şi pe 11 septembrie sunt programate probele de examen (unde e cazul), pe 13 şi 14 septembrie urmând să aibă rol redistribuirile şi afişarea finală a rezultatelor.

Locuri disponibile la buget

Din datele furnizate de către Departamentul Comunicare al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, în septembrie vor fi scoase la concurs următoarele locuri la masterat:

· Facultatea de Mecanică (100)

· Facultatea de Arhitectură Navală (34)

· Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică (58)

· Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor (42)

· Facultatea Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor (48)

· Facultatea de Inginerie din Brăila (59)

· Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (119)

· Facultatea de Ştiinţe (52)

· Facultatea de Litere (58)

· Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie (30)

· Facultatea de Ştiinţe Economice (110)

· Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice (30)

· Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (30)

Repartizarea pe specializări va fi realizată de fiecare facultate în parte şi va fi centralizată până cel târziu joi, 10 iunie.

http://www.viata-libera.ro/articol-In_toamna_admiterea_la_masterat_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

770 de locuri fără taxă la masterat, la Universitatea „Dunărea de Jos”

Universitatea „Dunărea de Jos” scoate anul acesta la concurs un număr impresionant de locuri la masterat, atât subvenţionate de stat, cât şi cu taxă, la cele mai diverse specializări. Este vorba despre 770 de locuri la buget şi aproape 1500 cu taxă.

Oferta facultăţilor tehnice

- Facultatea de Mecanică, scoate la concurs 100 de locuri la buget şi 110 la taxă, în două domenii: Inginerie mecanică şi Inginerie industrială. Fiecare dintre aceste două domenii are alocate câte 2 masterate, însă în final se vor organiza doar cele care întrunesc cele mai multe opţiuni ale candidaţilor.

- Facultatea de Nave are un singur domeniu, Arhitectură navală, cu două programe de masterat: Arhitectură navală şi Tehnologii avansate în construcţii navale (ambele în limba engleză). Pentru acestea, Universitatea „Dunărea de Jos” a alocat 34 de locuri la buget şi 35 la taxă.

- Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică are 58 de locuri la buget şi 60 la taxă pentru două domenii: Inginerie electrică şi Inginerie electronică şi telecomunicaţii.

- Şi Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor are două domenii de masterat, pentru care sunt alocate 42 de locuri la buget şi 110 la taxă.

- Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor organizează admitere pentru două domenii: Ingineria materialelor şi Ingineria mediului, pentru care scoate la concurs în total 48 de locuri la buget şi 50 la taxă.

- Facultatea de Inginerie Brăila are locuri la două masterate în domeniile Inginerie mecanică şi Ingineria mediului: 59 la buget şi 40 la taxă.

- Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor are o ofertă foarte consistentă: 6 masterate, grupate pe 4 domenii. În total, această facultate scoate la concurs 119 locuri la buget şi 170 cu plată.

Locurile la facultăţile netehnice

- Facultatea de Litere are trei masterate la domeniul de licenţă Limbă şi literatură: Teoria şi practica textului - 20 de locuri la buget, 27 la taxă, Traducere şi interpretariat - 19 locuri la buget, 27 la taxă şi Discurs specializat. Terminologii. Traduceri - 19 locuri la buget, 26 la taxă.

- Facultatea de Ştiinţe are trei masterate, în trei domenii, pentru care scoate la concurs un total de 52 de locuri la buget şi 100 de locuri la taxă.

- La Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie există 3 masterate pentru fiecare dintre domeniile principale. Numărul de locuri este ceva mai mic, 30 în total la buget şi 90 la taxă.

- O ofertă consistentă vine şi din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice. La cele 13 masterate oferite absolvenţilor de studii de licenţă sunt scoase la concurs 110 locuri fără taxă şi nu mai puţin de 400 de locuri cu plată.

- Facultatea de Drept are două masterate, Dreptul European al afacerilor şi Administraţie publică şi integrare europeană, pentru care scoate la concurs câte 15 de locuri la buget şi 75 la taxă.

- În fine, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport are pentru cele două masterate (Educaţie fizică şcolară şi management sportiv şi Kinetoterapie la domiciliu) 30 de locuri plătite de stat şi 90 cu taxă.

Înscrierile au loc în perioada 6-9 septembrie, urmând ca interviurile şi probele de departajare, acolo unde este cazul, să se desfăşoare între 10 şi 11 septembrie, facultăţile stabilindu-şi singure zile de concurs. Redistribuirile şi afişarea finală a rezultatelor sunt programate pentru zilele de 13 şi 14 septembrie. Taxa de înscriere este de 100 de lei.

Acte necesare pentru dosarul de admitere

Dosarul tip mapă va conţine următoarele acte:

- diploma de bacalaureat, diploma de licenţă / inginer în original şi anexele în copie legalizată; absolvenţii promoţiei 2010 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverinţa de absolvire în original;

- copie legalizată a certificatului de naştere;

- copie legalizată a certificatului de căsătorie (unde este cazul);

- 3 fotografii tip buletin;

- cerere de înscriere;

- chitanţa de plată a taxei de înscriere.

http://www.viata-libera.ro/articol-770_de_locuri_fara_taxa_la_masterat_la_Universitatea_%E2%80%9EDunarea_de_Jos%E2%80%9D_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

La Universitatea „Dunărea de Jos” a început admiterea la masterat

De ieri a început admiterea la masterat. Universitatea „Dunărea de Jos” scoate anul acesta la concurs 770 de locuri la buget şi aproape 1.500 cu taxă. Oferta exactă, pe facultăţi şi specializări, poate fi consultată la avizierele universităţii şi pe site-ul www.ugal.ro, la secţiunea admitere. Înscrierile au loc până pe 9 septembrie, urmând ca interviurile şi probele de departajare, acolo unde este cazul, să se desfăşoare între 10 şi 11 septembrie, facultăţile stabilindu-şi singure zilele de concurs. Redistribuirile şi afişarea finală a rezultatelor sunt programate pentru zilele de 13 şi 14 septembrie. Taxa de înscriere este de 100 de lei.

http://www.viata-libera.ro/articol-A_inceput_admiterea_la_masterat_2.html

Link to comment
Share on other sites

S-au afişat rezultatele la admiterea la masterat

Toate facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos” au afişat deja rezultatele admiterii la masterat. Ieri după-amiază erau aşteptate şi ultimele liste, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, acolo unde numărul candidaţilor a fost de peste 400, iar interviurile au fost programate pe parcursul a mai multe zile.

Astăzi, cei declaraţi admişi sunt aşteptaţi să îşi aducă diplomele de licenţă în original pentru a fi consideraţi masteranzi. Universitatea „Dunărea de Jos” a scos la concurs în această sesiune 770 de locuri la buget şi alte aproape 1.500 la taxă.

http://www.viata-libera.ro/articol-S-au_afisat_rezultatele_la_admiterea_la_masterat_2.html

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.